Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Kolesarstvo – brezplačno online izobraževanje

Na portalu Vozniski-izpit.com želijo ponuditi vsem osnovnošolcem brezplačno online izobraževanje cestno prometnih predpisov in prve pomoči (cpp predavanje, cpp testi, 3d animacije prometa, cpp igre, predavanje prve pomoči, testi prve pomoči, eknjige).

Ta vrsta izobraževanja sicer za ostale uporabnike portala ni brezplačna.

Prijava je desno zgoraj pod “Moj račun”:

uporabniško ime: osnovnasola

geslo: *poletje2020*

Sporočilo za starše o delu na daljavo

Spoštovani starši.

Kot je že znano, pričnemo v ponedeljek, 19. oktobra z delom na daljavo za učence od 6. do 9. razreda rednega programa osnovne šole. Tokrat bo delo potekalo nekoliko drugače, kot je bilo ob marčevskem zaprtju šol. Učenci bodo svoje delo opravljali po običajnem urniku preko spletnih učilnic e-Asistenta. Namesto da bi bili v fizični učilnici v šoli, se bodo vključili od doma v spletno učilnico. Po običajnem urniku. Tam jim bo učitelj pripravil delo, oziroma podal povezavo v aplikacijo Zoom, kjer bo po videokonferenčnem sistemu potekala razlaga kot v šoli.

Delo od doma bo tako potekalo od 7:45 do konca pouka po urniku. Urnikov tokrat ne bomo prilagajali. Prav tako se bodo v istem času v spletnih učilnicah nahajali učitelji in organizirali delo.

V prvem tednu dela na daljavo od 19.10 do 23.10, ne bo izbirnih predmetov in ne bo ocenjevanja.

V kolikor se bi pojavile kakšne težave, se obrnite na razrednike, ali pa na vodstvo šole.

Prosim, da v primeru odsotnosti zaradi bolezni, to kot običajno sporočite razrednikom.

Z upanjem, da se učenci čim prej vrnejo v “fizično” šolsko učilnico, vas vse lepo pozdravljam.

Marko Sajko, ravnatelj

Pouk od 19.10.2020 dalje

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
– vsi učenci, ki obiskujejo prilagojen program osnovne šole se izobražujejo v šoli.

Pouk bo potekal v obliki videokonference preko Zooma in spletnih učilnic e-asistenta Xooltime. Pouk bo potekal po urniku.
Za učence v šoli bomo pripravili prehrano kot običajno.
Vse informacije okrog prevozov bodo znane jutri.

S petkom, 16. 10. 2020, zapiramo telovadnice in zunanja igrišča za vse uporabnike.

Priloga: – Okrožnica_prilagoditev izvedbe pouka (pdf)

Marko Sajko, ravnatelj

Začasni vozni red avtobusov

Zaradi cestne zapore v Mali Brezi je do preklica nekoliko spremenjen vozni red prevozov v smereh Šentrupert, Trobni dol, Grahovše, Vrh, Olešče, Mala Breze, Bezgovje.

Priloga (pdf).

Zbiranje starega papirja

Zaradi prenove šolske kuhinje bo zbiranje starega papirja v letošnjem šolskem letu organizirano malo drugače.

Zbiralna akcija bo organizirana v oktobru in marcu.

Zbiranje bo trajalo celo dopoldne. O točnem datumu boste obveščeni naknadno.

ŠE VEDNO LAHKO STAR PAPIR VOZITE TUDI V SUROVINO LAŠKO.

Hvala za razumevanje,
Petra Velikonja

Zapora ceste!

ZAPORA CESTE

Obveščamo vas, da bodo zaradi zapore ceste v Mali Brezi, od jutri, torka, 13. 10. 2020, nekoliko spremenjeni vozni redi avtobusov na relaciji Šentrupert – Laško – Debro.

Jutri zjutraj (torek) bo zaradi tega nekoliko zamujal avtobus iz Rečice za PŠ Debro.

Glede prevozov domov bomo učence obvestili po šolskem ozvočenju, spremenjene trase in vozni red pa bomo, po uskladitvi z občino in s prevoznikom, objavili na spletni strani šole ter na oglasnih deskah.

Kotiček na mojem koncu sveta – NIS

V šolskem letu 2019/2020 smo se učenci in učiteljice NIS-a vključili v nacionalni eTwinning projekt, ki smo ga poimenovali »Kotiček na mojem koncu sveta«. V projektu smo sodelovali z otroki iz Vrtca Pivka, učenci, ki obiskujejo CIRIUS Vipava, učenci OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica ter učenci Tretje OŠ Slovenj Gradec. Sodelujoči so v različnih letnih časih izbrali kraj ali priljubljen kotiček v kraju šolanja, ki so ga nato fotografirali, narisali, dokumentirali in izdelali razglednico, ki so jo preko pošte predstavili ostalim deležnikom projekta. V Knjižnici Laško si lahko v prihodnjih dneh ogledate vsebino projekta. Vabljeni.
 

Projekta Slovenščina na dlani in Franček

Učiteljici slovenščine Mojca Povše in Dragica Brinovec že 4. leto sodelujeta v dveh petletnih projektih Slovenščina na dlani in Franček.

Rezultat projekta Slovenščina na dlani je inovativno e-okolje za slovenščino, ki nudi (tako učitelju kot tudi učencu) kvalitetno in takojšno povratno informacijo. Interaktivne vaje bodo po testiranju (ki bo potekalo to in naslednje šolsko leto) brezplačno na voljo na spletu. Letos bosta učiteljici testirali novo učno e-okolje. Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru. V njem poleg učiteljev osnovnih in srednjih šol sodelujejo strokovnjaki iz Filozofske fakultete v Mariboru, Fakultete za elektroniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Osnovna šola Primoža Trubarja z mentoricama Dragico Brinovec in Mojco Povše že četrto leto sodeluje v projektu Franček, ki ga vodi SAZU. Poleg naše šole v projektu sodeluje še 19 vzgojno izobraževalnih zavodov. Cilj projekta je spremljava novega spletno jezikovnega e-orodja, ki bo prvo celovito slovarsko-slovnično e-orodje te vrste na Slovenskem. Z letošnjim šolskim letom bosta učiteljici z učenci začeli s preizkušanjem in evalvacijo novega spletnega okolja.


Nov odlok o nošenju mask

Nov odlok o nošenju mask

V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:
1. otroke v vrtcu,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.«.

Odlok (pdf)

Obvestilo ŠD – Kros

Jutri, v četrtek 1. 10., bomo na PŠ Debro za učence od 1.-9. razreda izvedli 1. športni dan – KROS.

Vsa navodila in časovnice so vidne na oglasni tabli. Zaradi koronskih omejitev boste kros tekli ločeno po posameznih razredih.

Učenci pridete v šolo tako kot običajno. Ker mora vsak razred hoditi na prizorišče krosa posebej, se držite urnika odhoda.

Učenci morate imeti s seboj športno opremo. V primeru slabega vremena je pouk po urniku.

Vozni redi veljajo taki, kot je je že bilo objavljeno v prispevkupovezava.

Naj bo jutrišnji dan sončen, sproščen, razgiban …, nadihajte se svežega zraka in ostanite zdravi.

Prevozi 30. 9. in 1. 10. 2020

Obveščamo vas, da bo zaradi športnega dne nekoliko spremenjen vozni red avtobusov ob odhodu iz šole.

SREDA, 30. 9. 2020 – ŠD na matični šoli Laško

Učenci matične šole Laško, ki se vozijo v smeri Šentrupert, Grahovše, Vrh…, gredo na avtobus, z odhodom iz Debra ob 13. 15. Avtobus bo peljal krožno, zato avtobusa za Vrh ob 14.35 ne bo.

ČETRTEK, 1. 10. 2020 – ŠD na podružnični šoli Debro

Učenci PŠ Debro, ki se vozijo v smeri Šentrupert, gredo na avtobus ob 13.15, druge vožnje ne bo.

Ravno tako gredo učenci, ki se vozijo v smeri Rečica, na 1. avtobus ob 13.15.
Kombiji bodo vozili po ustaljenem voznem redu.

Podstran z učnimi informacijami za dneve, ko ni pouka – povezave.
E-mail za info o AAI računih za učence – infoaai@oslasko.si
Obvezni izbirni predmeti: prispevek.

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek.

Angleščina 1.r: prispevek.

Izbor: prispevek.

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Prihajajoči dogodki

Mi smo za …

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Kolesarstvo – brezplačno online izobraževanje

Na portalu Vozniski-izpit.com želijo ponuditi vsem osnovnošolcem brezplačno online izobraževanje cestno prometnih predpisov in prve pomoči (cpp predavanje, cpp testi, 3d animacije prometa, cpp igre, predavanje prve pomoči, testi prve pomoči, eknjige). Ta vrsta...

več...

Sporočilo za starše o delu na daljavo

Spoštovani starši. Kot je že znano, pričnemo v ponedeljek, 19. oktobra z delom na daljavo za učence od 6. do 9. razreda rednega programa osnovne šole. Tokrat bo delo potekalo nekoliko drugače, kot je bilo ob marčevskem zaprtju šol. Učenci bodo svoje delo opravljali po...

več...

PREVOZI od 19. 10. – 23.10. 2020

PREVOZI od 19. 10. - 23.10. 2020 Zaradi manjšega števila učencev vozačev, bodo do nadaljnjega nekoliko spremenjeni vozni redi šolskih prevozov. Priloga (pdf)

več...

Pouk od 19.10.2020 dalje

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:- učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v...

več...

Začasni vozni red avtobusov

Zaradi cestne zapore v Mali Brezi je do preklica nekoliko spremenjen vozni red prevozov v smereh Šentrupert, Trobni dol, Grahovše, Vrh, Olešče, Mala Breze, Bezgovje. Priloga (pdf).

več...

Zbiranje starega papirja

Zaradi prenove šolske kuhinje bo zbiranje starega papirja v letošnjem šolskem letu organizirano malo drugače. Zbiralna akcija bo organizirana v oktobru in marcu. Zbiranje bo trajalo celo dopoldne. O točnem datumu boste obveščeni naknadno. ŠE VEDNO LAHKO STAR PAPIR...

več...

Zapora ceste!

ZAPORA CESTE Obveščamo vas, da bodo zaradi zapore ceste v Mali Brezi, od jutri, torka, 13. 10. 2020, nekoliko spremenjeni vozni redi avtobusov na relaciji Šentrupert - Laško - Debro. Jutri zjutraj (torek) bo zaradi tega nekoliko zamujal avtobus iz Rečice za PŠ Debro....

več...

Kotiček na mojem koncu sveta – NIS

V šolskem letu 2019/2020 smo se učenci in učiteljice NIS-a vključili v nacionalni eTwinning projekt, ki smo ga poimenovali »Kotiček na mojem koncu sveta«. V projektu smo sodelovali z otroki iz Vrtca Pivka, učenci, ki obiskujejo CIRIUS...

več...

Projekta Slovenščina na dlani in Franček

Učiteljici slovenščine Mojca Povše in Dragica Brinovec že 4. leto sodelujeta v dveh petletnih projektih Slovenščina na dlani in Franček. Rezultat projekta Slovenščina na dlani je inovativno e-okolje za slovenščino, ki nudi (tako učitelju kot tudi učencu) kvalitetno in...

več...

Nov odlok o nošenju mask

Nov odlok o nošenju mask V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja...

več...

Obvestilo ŠD – Kros

Jutri, v četrtek 1. 10., bomo na PŠ Debro za učence od 1.-9. razreda izvedli 1. športni dan - KROS. Vsa navodila in časovnice so vidne na oglasni tabli. Zaradi koronskih omejitev boste kros tekli ločeno po posameznih razredih. Učenci pridete v šolo tako kot običajno....

več...

Prevozi 30. 9. in 1. 10. 2020

Obveščamo vas, da bo zaradi športnega dne nekoliko spremenjen vozni red avtobusov ob odhodu iz šole. SREDA, 30. 9. 2020 - ŠD na matični šoli Laško Učenci matične šole Laško, ki se vozijo v smeri Šentrupert, Grahovše, Vrh…, gredo na avtobus, z odhodom iz Debra ob 13....

več...

Obvestilo ŠD – Kros

Jutri, v sredo 30.9., bomo na MŠ Laško za učence od 1.-9. razreda izvedli 1. športni dan - KROS. Vsa navodila in časovnice so vidne na oglasni tabli. Zaradi koronskih omejitev boste kros tekli ločeno po posameznih razredih. Učenci pridete v šolo tako kot običajno. Ker...

več...

Šolska prehrana

Zaradi COVIDA-19 je prehrana v naši šoli organizirana malo drugače, kot je bila v preteklosti. Učenci imajo malico v svojih učilnicah, zato količino in izbor hrane prilagajamo drugačnemu načinu delitve. Prosimo vas, da pravočasno sporočate spremembe prijave na...

več...

Obvestilo – prevozi

OBVESTILO Od ponedeljka, 28.9.2020 dalje bo AVTOBUS, ki vozi na relaciji VELIKE GRAHOŽE – VRH NAD LAŠKIM – POŽNICA – LAŠKO odpeljal ZJUTRAJ 10 minut kasneje. Do sedaj je vozil ob 6.40 ; od ponedeljka pa bo vozil ob 6.50 uri. Posledično se vse jutranje vožnje na tej...

več...

English Deutch

Koledar dogodkov

oktober 2020
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Sep   Nov »

Prihajajoči dogodki

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

  • Motivacija 100% 100%
  • Znanje 100% 100%
  • Zabava 100% 100%
(Skupno 63.932 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost