Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21

Spoštovani starši!

Pripravili smo vam nabor interesnih dejavnosti, ki se bodo na naši šoli izvajale v prihodnjem šolskem letu 2020/21. Prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite, katere od ponujenih dejavnosti bi želel obiskovati.

Ob začetku novega šolskega leta boste natančneje obveščeni, v katere dejavnosti je otrok vključen in kdaj jih bo obiskoval.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Interesne dejavnosti MŠ Laško (pdf)

Interesne dejavnosti PŠ Debro (pdf)

Izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo opravili prvi in drugi krog izbora obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Na podlagi števila prijav učencev k posameznim izbirnim predmetom in izračuna normativa za število oddelkov se bodo:

  • v 7., 8. in 9. razredu na MŠ Laško in PŠ Debro izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti : za tabelo kliknite tukaj.
  • v 4., 5. in 6. razredu na MŠ Laško, PŠ Debro in PŠ Šentrupert izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti: za tabelo kliknite tukaj.

Razredniki bodo učence seznanili, katere izbirne predmete bodo obiskovali v šolskem letu 2020/2021. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodstvo šole.

1. razred – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET PRVI TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

V šol. letu 2020/21 lahko učenci 1. razreda izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Tukaj kliknite za podrobno obvestilo (pdf).

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet 1.r.

Prevozi od 1. 6. 2020 dalje

Od 1. 6. 2020 veljajo novi vozni redi.

Na PŠ Šentrupert bo vozil šolski kombi praviloma po enakem voznem redu kot sedaj.

Na šolskih prevozih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Obvestilo učencem in staršem

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6., pa tudi 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja epidemije ostajajo.

V šolo se vračate le zdravi učenci. Razredniki bodo od staršev potrebovali podatke, koliko učencev se vrača v šolo. Prosim starše, da v primeru odsotnosti učenca ob uveljavljanju sklepa razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo pridobite oceno tveganja, ki jo opravi izbrani pediater.

Vsi, ki nimate zdravstvenih omejitev v ponedeljek 1. 6. 2020 prinesete izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.

Pouk posameznega oddelka bo potekal v matični učilnici (menjavali se bodo učitelji) in sicer po urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol, ki bo deloma prilagojen. Prvi dan učenci prinesete s seboj šolske potrebščine glede na veljaven urnik.

S poukom pričnete ob 7.45, pri prihajanju in odhajanju pa uporabljate vhode, ki ste jih uporabljali pred zaprtjem šole. Prvi dan ne odhajate v garderobo, pač pa se napotite v svojo matično učilnico.

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev na šolo pa ministrstvo in NIJZ apelirata na učence in starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je le najbolj mogoče.

  • V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci.
  • Pred vstopom v šolo si je potrebno razkužiti roke.
  • Starši in obiskovalci naj ne bi prihajali v šolske prostore.
  • V podaljšanem bivanju naj učenci ostajajo le kolikor je nujno potrebno.
  • Če ste v dilemi glede zdravstvenega stanja otroka se posvetujte z otrokovim zdravnikom.

Pri organizaciji prehrane za učence od 4.–8. razreda bomo upoštevali podatke, kot smo jih imeli ob zaprtju šole. Starše naprošamo, da v primeru spremembe prijave ali odjave od kosila to sporočite na e-naslov prehrana@oslasko.si .
Naj se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim vsem za zavzeto šolanje in delo na daljavo.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

Marko Sajko, ravnatelj

Priloge:

 

Obvestilo – star papir

Obvestilo!

Zbiranje starega papirja na šolskem dvorišču maja in junija odpade.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Petra Velikonja

Prevozi – sprememba!

SPREMEMBE ŠOLSKIH PREVOZOV S 25. 5. 2020

S prihodom učencev 9. razreda v šolo, se bodo s 25. 5. 2020 nekoliko spremenili tudi šolski prevozi. Večja sprememba je predvsem na relaciji v smeri Reka za odhod domov, kjer bodo vozili kombiji, avtobus pa na Reko ne bo peljal.

Nov vozni red.

Obvestilo devetošolcem in njihovim staršem

Spoštovani devetošolci in starši,

Devetošolci se 25. 5. 2020 vračate v šolske klopi. Tega se v šoli veselimo. Vsekakor pa delo v šoli po izbruhu epidemije ne bo potekalo tako, kot ste ga bili vajeni v preteklih letih.

Državna strokovna skupina je sprejela nekatere omejitve, ki bodo povzročile organizacijske spremembe glede na stanje, kot ste ga bili vajeni pred izbruhom epidemije. Zagotovo je največja sprememba, da bo v skupini lahko največ 15 učencev. Razrede bomo zato delili v manjše učne skupine pri vseh predmetih. Skupini učencev bo dodeljena matična učilnica, v kateri boste imeli pouk, v njej pa se bodo izmenjavali učitelji. V učilnici bo veljal sedežni red, med posameznimi mesti bo zagotovljena varnostna razdalja. Delo bo zaradi tega potekalo po prilagojenem urniku. Podrobne informacije bodo podali še razredniki, v šoli pa veljajo Pravila ravnanja v času ukrepov epidemije in Higienska priporočila za OŠ za čas epidemije Covid 19.

V šolo se vračate le zdravi učenci. Razredniki bodo od vas potrebovali podatke, koliko se vas vrača v šole. Prosim, da v primeru odsotnosti zaradi uveljavljanja določil Sklepa razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo z dne 30. 4. 2020, starši izpolnite izjavo za izključitev rizičnih skupin učencev iz vzgojno-izobraževalnega procesa in nam jo posredujete do ponedeljka.

Vsi, ki nimate zdravstvenih omejitev in se vračate v šolo, pa morate v ponedeljek 25. 5. 2020 prinesti izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero ti potrjujejo, da ste zdravi.

Tudi za devetošolce veljajo osnovne informacije, ki so zapisane v obvestilu ob vračanju učencev prve triade. Pouk se prične ob 7:45. V šolo vstopate posamično, z masko, si razkužite roke in se napotite do svoje učilnice. V pomoč vam bodo dežurni učitelji.

Prosim vse, ki imate svojo masko, da le to prinesete s sabo. Na žalost imamo na šoli le omejeno količino mask. Uporaba mask je na hodnikih in na šolskih prevozih za vas obvezna.

Prehrana bo v šoli zagotovljena. Ponujeni vam bodo enaki obroki, kot ste jih imeli pred izbruhom epidemije. Prosim, da sporočite razrednikom obroke, ki jih v šoli želite prejemati.

Prevozi so za vozače urejeni. Veljajo novi vozni redi, objavljeni na šolski spletni strani. Razredniki pa so prejeli tudi poimenski seznam vozačev. Tako se lahko za podrobne informacije glede prevozov obrnete nanje.

Veselim se našega ponovnega srečanja in vas vse prav lepo pozdravljam.

Marko Sajko, ravnatelj

Priloge:

Obvestilo o iznosu kosil

Šola bo od 25. 5. 2020 omogočila iznos kosil za učence 4. do 8. razreda. Za vse, ki bi želeli prevzeti kosilo v šoli, prosimo, da upoštevate naslednja navodila.

1. Kosilo je možno naročiti samo za cel teden. Naročilo po posameznih dnevih ni možno.

2. Kosila za prihodnji teden morajo biti naročena najkasneje do petka, do 8.ure. Jedilnik je objavljen na šolskih spletnih straneh.

3. Kosila naročite po elektronski pošti (prehrana@oslasko.si) ali na telefon 03 7343550 .

4. Menažke (posode za iznos hrane) morajo biti čiste in čitljivo označene s podatki:
RAZRED, PRIIMEK in IME UČENCA za katerega je naročeno kosilo.

5. Menažke starši ali učenci odložijo na mizo:
              MATIČNA šola: v preddverju vhoda pri jedilnici na LEVI STRANI
              PODRUŽNICA DEBRO: v preddverju glavnega vhoda na LEVI STRANI

6. Menažke je potrebno oddati najkasneje do 8.ure.

7. Napolnjene menažke bodo na istem mestu, kot so bile oddane, čakale od 11.30. ure dalje.

8. Naročena kosila bodo zaračunana tudi, če ne bodo prevzeta, .

Marko Sajko, ravnatelj

Prevozi od 18. 5. 2020 dalje!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, dalje, veljajo drugačni vozni redi.

Najdete jih v priponki (pdf).

VSI (!!!) učenci, ki se v šolo ali domov vozijo s šolskimi prevozi, morajo NUJNO (!!!) NOSITI ZAŠČITNE MASKE.

Obvestilo o vračanju otrok v šolo

Spoštovani starši,
predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.
Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (najdete jo v prilogi), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. (najdete ga v prilogi). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.
Razredniki so že kontaktirali z vami in hvala vam za ve povratne informacije glede prihoda, odhoda, prehrane in potrebah po prevozu.
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.
Na podlagi pridobljenih informacij smo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. Vse te podrobnosti najdete v Pravilih ravnanja v šoli v času ukrepov epidemije COVID – 19 v prilogi.

Naj poudarim še osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18.5.2020 dalje:
1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
3. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.
5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
6. Poletna šola v naravi za učence 6. razredov se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla. Rezervirali smo termin koncem septembra, če bo mogoče izvesti to šolo v naravi takrat.
7. Šolska knjižnica bo v naslednjem tednu še zaprta.
8. Starši ne vstopate v poslopje šole. Vstop je dovoljen izključno učencem in zaposlenim osebam.
9. Potrebna zaščitna sredstva ima šola zagotovljena.

Priloge:

Lep pozdrav,
Marko Sajko, ravnatelj

Podstran z učnimi informacijami za dneve, ko ni pouka – povezave.
E-mail za info o AAI računih za učence – infoaai@oslasko.si
Obvezni izbirni predmeti: prispevek.

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek.

Angleščina 1.r: prispevek.

Izbor: prispevek.

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Prihajajoči dogodki

Mi smo za …

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Prevozi od 1. 6. 2020 dalje

Od 1. 6. 2020 veljajo novi vozni redi. Na PŠ Šentrupert bo vozil šolski kombi praviloma po enakem voznem redu kot sedaj. Na šolskih prevozih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

več...

Obvestilo učencem in staršem

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6., pa tudi 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja epidemije...

več...

Obvestilo – star papir

Obvestilo! Zbiranje starega papirja na šolskem dvorišču maja in junija odpade. Hvala za razumevanje in lep pozdrav. Petra Velikonja

več...

Prevozi – sprememba!

SPREMEMBE ŠOLSKIH PREVOZOV S 25. 5. 2020 S prihodom učencev 9. razreda v šolo, se bodo s 25. 5. 2020 nekoliko spremenili tudi šolski prevozi. Večja sprememba je predvsem na relaciji v smeri Reka za odhod domov, kjer bodo vozili kombiji, avtobus pa na Reko ne bo...

več...

Obvestilo devetošolcem in njihovim staršem

Spoštovani devetošolci in starši, Devetošolci se 25. 5. 2020 vračate v šolske klopi. Tega se v šoli veselimo. Vsekakor pa delo v šoli po izbruhu epidemije ne bo potekalo tako, kot ste ga bili vajeni v preteklih letih. Državna strokovna skupina je sprejela nekatere...

več...

Obvestilo o iznosu kosil

Šola bo od 25. 5. 2020 omogočila iznos kosil za učence 4. do 8. razreda. Za vse, ki bi želeli prevzeti kosilo v šoli, prosimo, da upoštevate naslednja navodila. 1. Kosilo je možno naročiti samo za cel teden. Naročilo po posameznih dnevih ni možno. 2. Kosila za...

več...

Prevozi od 18. 5. 2020 dalje!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, dalje, veljajo drugačni vozni redi. Najdete jih v priponki (pdf). VSI (!!!) učenci, ki se v šolo ali domov vozijo s šolskimi prevozi, morajo NUJNO (!!!) NOSITI ZAŠČITNE MASKE.

več...

Obvestilo o vračanju otrok v šolo

Spoštovani starši, predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3....

več...

Vpis v srednje šole

Zadeva: NUJNO OBVESTILO-vpis v SREDNJE ŠOLE Spoštovani STARŠI, SKRBNIKI in DEVETOŠOLCI, obveščamo vas, da je ministrstvo določilo NOV ROK za prijavo v srednje šole in sicer, 11. 5. 2020. Njihovo obvestilo se glasi: "Prijave za vpis v srednje šole bo treba oddati do...

več...

Jurjevanje 2020

V petek, 24. aprila, bomo jurjevali. Zaradi trenutnih razmer v malo drugačni obliki, doma. Sodelovali bodo učenci od 1. do 5. razreda matične in vseh podružničnih šol. Priprave so že v polnem teku. Kako smo se imeli, boste lahko videli na spletni strani naše šole....

več...

NPZji 2019/20 – odpadejo!

Nacionalno preverjanje znanja letos (šolsko leto 2019/20) odpade! Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in...

več...

Obvestilo za učence in starše, 17. 4. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši. Za nami je že skoraj peti teden, odkar smo zaprli šolska vrata in je šolsko delo prestavljeno na dom. Najbrž si nihče izmed nas ni niti v sanjah predstavljal, da se bomo toliko časa izobraževali na daljavo. Predvsem pa, da se...

več...

English Deutch

Koledar dogodkov

september 2020
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Avg   Okt »

Prihajajoči dogodki

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

  • Motivacija 100% 100%
  • Znanje 100% 100%
  • Zabava 100% 100%
(Skupno 60.077 obiskov, današnjih obiskov 167)
Dostopnost