Skoči na glavno vsebino
tekmovanja iz logike

tekmovanja iz logike

V soboto, 19. 10. 2013, je bilo državno tekmovanje iz logike. Učenki matične šole Primoža Trubarja Laško sta osvojili zlato in srebrno priznanje. Zlato priznanje je osvojila Alma Pleteršek Fajfer učenka 7. razreda, srebrno Saša Klezin učenka 9. razreda. Da lahko dosežeš tako visoke rezultate, ni dovolj samo nadarjenost, ampak tudi veselje do logike in veliko vloženega dela, saj so kriteriji za osvojitev zelo visoki.

SlikaLogika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o šolskem tekmovanju.

Poročilo o državnem tekmovanju.

ZDRAVA ŠOLA ŠOLSKEGA LETA 2013/14 nosi rdečo nit: MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Za letošnje leto (2013/14) smo si zadali ker nekaj ciljev.

Nadaljevali bomo z :
– Izboljševanjem prehrane ( BIO IZDELKI). Za to bo poskrbela naša vodja prehrane ga. Mira Siljan
– SIMBIOZA ( medgeneracijska srečanja in pomoč), bodo izvedli učenci parlamentarci in njihova mentorica ga. Metka Čulk
– KULTURNI PROGRAM in obiskovanje starejših občanov v HIŠI GENERACIJ, DOMU ZA OSTARELE, sodelovanje z območno enoto RK Laško, bodo izvajali učenci folklore, krožkarji RK in otroški in mladinski pevski zbor ter ga. Irena Grešak, ga. Renata Topolovec, ga. Olga Hrastnik, ga. Mateja Škorja in ga. Brigita Kovač
– Še vedno se bomo izobraževali za delo s sladkornimi bolniki in otroke osveščali o zahrbtni bolezni sodobnega časa( učiteljice in otroci, ki živijo skupaj z otroki s sladkorno boleznijo)
– MEDIACIJSKE veščine bomo učili vse otroke od 1. do 9. razreda, preko uric MEDIACIJE, dnevov dejavnosti in usposabljanjem vrstniških mediatorjev . Za to , da pa bo vse potekalo gladko pa bomo poskrbeli šolski mediatorji: Metka Čulk, Karolina Teršek, Petra Velikonja, Marjeta Ocvirk, Jasna Lapornik, Mensud Memić in Brigita Kovač skupaj z že usposobljenimi vrstniškimi mediatorji.

Poskrbeli pa bomo tudi :
– V časopisu KRATKOČASNIK bodo učenci z ga. Tanjo Drolc vsak mesec predstavljena tema O VAROVANJU ZDRAVJA
– Z ga. Dragico Brinovec, pa bodo učenci krepili pozitivne, lepe misli in si jih izrekali drug drugemu skozi celo šolsko leto
– Ga. Metka Čulk bo v letošnjem šolskem letu skrbla za zdravo pripravo hrane pri krožku KUHINJA ZA TELEBANE in z učenci krožkarji začela z obdelavo EKO VRTA

Projekt VARNO S SONCEM

V letošnjem šolskem letu smo se preko ZDRAVIH ŠOL, vključili tudi v projekt: VARNO S SONCEM.
S tem projektom želimo ozaveščati tako starše in otroke o nevarnostih sonca in prekomernega izpostavljanja le temu.
Gospa Majda Podbevšek je s svojimi učenci pripravila predstavitve za vse učence, učenci pa bodo prejeli tudi bralni trak z opozorilnimo znaki, vsak oddelek pa tudi plakat.
(oglasni deski na matični šoli in PŠ Debro)

Prilogi:
predstavitev projekta
pobuda ZZS

ZDRAVA ŠOLA – NAŠA ŠOLA

ZDRAVA ŠOLA – NAŠA ŠOLA

Naša šola je ena izmed ZDRAVIH šol začetnic, saj smo člani te skupnosti že 19 let. Septembra 2013 bomo praznovali 20. Obletnico članstva. Kot članica smo vsa ta leta aktivno spreminjali in izboljševali mnoge stvari na šoli. Trudili smo se za izboljšanje hrane, izboljšanje čistoče okrog šole, z okrasitvami šol in okolice, izboljševali in trudili smo se za boljše odnose, privzgajali prave vrednote…in še bi lahko naštevali.

Letošnja rdeča nit je ravno slednja tema – VREDNOTE. Ljudje smo zelo različni, vendarle pa težimo k nekim določenim uresničitvam želja, ki nam vsem predstavljajo ugodje in jih imenujemo VREDNOTA.

Tako smo si zadali kar nekaj ciljev pri uresničevanju le teh:

SKRB ZA STAREJŠE

To vrednoto smo uresničevali tako preko parlamentarcev, prostovoljcev z Metko Čulk. ( SIMBIOZA, obiski v domu za ostarele)

Marko Sajko in Jure Pikl sta se s svojimi učenci ukvarjala z različnimi projekti preko FLL, kako bi pomagali starejšim z različnimi pripomočki. Udeležili so se tudi tekmovanja kjer so bili zelo uspešni.

Z Ireno Grešak in njenimi člani RK in folkloristi PŠ Debro( Brigita Kovač) smo že kar nekajkrat pripravili kratek program za ostarele v vili Šmohor. Skupaj z krožkarji RK Laško in  Renato Topolovec, pa sodelujemo na območnih srečanjih starejših, ki jih organizira RK Laško.

IZBOLJŠANJE PREHRANE

Mira Siljan skrbi za izboljševanje šolske prehrane, na jedilniku se vedno večkrat pojavljajo živila z oznako BIO. Ob ponedeljkih imamo zdaj brezmesnidan. Tako kot že leta poprej pa skrbimo, da imajo učenci in učitelji pestro , zdravo prehrano in na hodnike večkrat razdeljujemo tudi sadje.

Metka Čulk in Saša Kočiš vodita krožek KUHINJA ZA TELEBANE, kjer se učijo o zdravi in biološko pridelani prehrani in skupaj skuhajo jedi iz takih sestavin.

MEDIACIJA ZA NAJMLAJŠE

V letošnjem šolskem letu smo si poleg usposabljanja vrstniških mediatorjev zadali tudi cilj uvajanja šolske mediacije v prvi triadi. Karolina Teršek in Brigita Kovač sta s svojimi mediatorji pripravili igrice in različne veščine usposabljanja za najmlajše.

Menim, da smo bili z delom uspešni in ga nameravamo nadaljevat tudi v prihodnjem letu.

USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA DELO Z SLADKORNIMI BOLNIKI

V prvem razredu PŠ Debro smo se učiteljice letos prvič srečale z učencem, ki ima inzulinsko črpalko. Za delo smo se ustrezno izobrazile s pomočjo KC v Ljubljani. Znanja bomo tako lahko prenesle tudi na druge učitelje, saj se pojavlja vedno več učencev, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

USPOSABLJANJE UČITELJEV ZA OBDELAVO EKO VRTA

Metka Čulk in Saša Kočiš sta se izobrazili tudi v novi aktivnosti, ki jo predvidevamo uvest v našo šolo in to je OBDELAVA EKO VRTA. Že v letošnjem šolskem letu nameravamo izpeljati obdelavo le tega skupaj z učenci.

– SODELUJEMO TUDI V PROJEKTU VARNO S SONCEM

V okviru tega projekta pripravljamo osveščanje preko ZVOČNIKA in OGLASNE TABLE za vse učence matične in vseh podružničnih šol. Največ časa za osveščanje pa bomo namenili učencem, ki bodo v letošnjem šolskem letu odšli na poletno šolo v naravi.

VSAKODNEVNO GIBANE NA PROSTEM

To pa je CILJ, ki smo si ga zastavili učitelji v OPB že v preteklem šolskem letu in ga vztrajno uresničujemo tudi v tem šolskem letu, saj vemo kako prepotrebno je vsakodnevno gibanje otrok na svežem zraku za njihovo ohranjanje zdravja.

Dostopnost