Skoči na glavno vsebino

Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20

Način izbora in ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20 v 7., 8. in 9. razredu

Na osnovi Zakona o osnovni šoli, 17. člena, mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenci si torej del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese in sposobnosti.

Izbirni predmeti so razdeljeni v klikni tukaj za celotno besedilo (pdf).

Za pomoč pri odločitvi smo pripravili tri brošure, za vsak razred posebej:

Neobvezni izbirni predmeti 2019/20

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da se lahko v naslednjem šolskem letu učenci 1. ter učenci od 4. do 9. razreda odločite za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.

Naša šola bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2019/20 ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • 1. razred: prvi tuji jezik (2 šolski uri),
  • 4., 5. in 6. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri), šport (1 šolsko uro), računalništvo (1 šolsko uro), tehnika (1 šolsko uro) in umetnost (1 šolsko uro).
  • 7., 8. in 9. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri).

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5, (od 4. razreda naprej) in opisno za učence 1. razreda. Znanje pri teh predmetih se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo eno šolsko uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le drugi tuji jezik se izvaja v obsegu dveh šolskih ur tedensko (za 4. do 9. razred).

Vsebina ponujenih neobveznih izbirnih predmetov naše šole je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Ravnatelj:
Marko SAJKO

Vabilo – Skupina za starše

Spoštovani starši!

Vabimo vas na zanimivo predavanje, ki ga organiziramo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško.
Predavanje z naslovom

POUČEVANJE SKOZI GIBANJE,
bo v torek, 26. februarja 2019 ob 16.30, v avli podružnične šole Debro.
Predaval bo gospod Jani Prgič.

Mag. Jani Prgić je po študiju slovenskega jezika s književnostjo končal še študij socialnega dela, oboje pa nadgradil s podiplomskim študijem socialne pedagogike. Ob tem je tudi trener nevrolingvističnega programiranja, mediacije in pozitivne discipline. Je tudi strokovni in idejni vodja programa Kinesthetic Life, ki je en prvih tovrstnih programov v Evropi. Širši javnosti je znan predvsem po vrhunskih in praktičnih izobraževanjih tako za podjetja kot za šole (NLP, Pozitivna disciplina, mediacija…). Jani Prgić je tudi znan strokovnjak za »Poučevanje, kompatibilno z delovanjem možganov«, kjer se dognanja s področja nevroznanosti prenašajo v praktične metodologije poučevanja in dela v razredu.
Na spletni strani (http://www.center-mi.si/o-nas.html), lahko najdete več informacij o gospodu Prgiču.

Vljudno vabljeni!

Marko Sajko, ravnatelj

Dostopnost