Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Pričetek šolskega leta 2020/21

Spoštovani učenci, učenke in starši!

Šolsko leto 2020/21 je pred vrati. Strokovne službe so pripravile modele in navodila za izvajanje pouka v tem šolskem letu. Glede na epidemiološko sliko v državi in šoli se bo pouk izvajal po enem od šestih modelov. Po zadnjih informacijah s strani MIZŠ bomo 1. septembra pričeli z modelom B.

Veljavnost modela B-OŠ

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov

Pri tem vas obveščam da se držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja.

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
 • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. Ostali gostje pa po predhodni najavi pri delavcih zavoda in v skladu s priporočili NIJZ.
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu, e-pošti ali preko videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli (ali namenskem prostoru) ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali v šoli ali okolici šole. Ekskurzije bomo zaenkrat opustili.
 • Podrobna navodila s pravili, informacije o prvem šolskem dnevu in urniki bodo objavljeni na tej spletni strani jutri, v petek, 28. 8. 2020.
 • Vozni redi bodo pravočasno objavljeni na spletni strani OŠ Laško.

S spoštovanjem, 

ravnatelj Marko Sajko

Delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2020/21

Objavljamo nabor delovnih zvezkov in ostalih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku v šolskem letu 2020/21.
Za učence 1. triletja so učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami kupijo le potrebščine.

Starši lahko delovne zvezke in ostale potrebščine kupijo, kjer želijo.

Učbenike bodo učenci dobili v prvem tednu pouka. Z njimi so dolžni skrbno ravnati. V primeru izgube ali hude poškodbe morajo plačati učbenik oziroma odškodnino zanj.

V kolikor bi želeli dodatne informacije, pokličite (03) 7343806 ali pošljite vprašanje na lidija.toplisek@oslasko.si.

Želim vam uspešen zaključek šolskega leta, mirne in prijetne počitnice ter uspešno pripravo na novo šolsko leto 2020/21.

Seznam gradiv smo po pridobljenem soglasju o posredovanju podatkov s strani sveta staršev poslali ponudnikom:
– Kopija – Nova > Povezava za naročila:
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=iq&pmid=pqsz3luqpfjl
– DZS > Dopis 
– Mladinska knjiga: 

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO (1.-9.R.)  Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA DEBRO (1.-9.R.) Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA ŠENTRUPERT (1.-5.R.) Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA VRH (1.-5.R.)  Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA REČICA (3.-4.R.) Mladinska knjiga

– Office and more

Lidija Toplišek, upravljalka učb. sklada

Šolsko in državno Preglovo tekmovanje iz znanja kemije

URADNI REZULTATI

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje je bilo v ponedeljek, 20. 1. 2020.
Na državno tekmovanje napredujejo učenci, ki so prvaki v svoji tekmovalni skupini, če so dosegli 50% točk. Po odločitvi komisije napredujejo še tekmovalci, ki so v 8. razredu dosegli vsaj 40 točk in v 9. razredu 27,5 točk.
Bronasto Preglovo priznanje sta osvojila Jure Šantej iz 9 a Laško in Sara Čopar iz 9 a Debro.

Državno tekmovanje iz kemije za srebrno in zlato Preglovo priznanje, je potekalo 9.4.2020. Uvrstili so se:
Neli Ojsteršek 8 a Laško,
Jure Šantej 9 a Laško,
Sara Čopar 9 a Debro.
Na državnem tekmovanju je v 8. razredu prag za dosego srebrnega priznanja 30 točk in v 9. razredu 34 točk. V 9. razredu je bilo za zlato priznanje potrebno doseči 40 točk.

Jure Šantej je z doseženimi 39 točkami dosegel srebrno Preglovo priznanje iz kemije.

Iskrene čestitke vsem.

Mentorica: Milena Žohar, prof.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21

Spoštovani starši!

Pripravili smo vam nabor interesnih dejavnosti, ki se bodo na naši šoli izvajale v prihodnjem šolskem letu 2020/21. Prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite, katere od ponujenih dejavnosti bi želel obiskovati.

Ob začetku novega šolskega leta boste natančneje obveščeni, v katere dejavnosti je otrok vključen in kdaj jih bo obiskoval.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Interesne dejavnosti MŠ Laško (pdf)

Interesne dejavnosti PŠ Debro (pdf)

Izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo opravili prvi in drugi krog izbora obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Na podlagi števila prijav učencev k posameznim izbirnim predmetom in izračuna normativa za število oddelkov se bodo:

 • v 7., 8. in 9. razredu na MŠ Laško in PŠ Debro izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti : za tabelo kliknite tukaj.
 • v 4., 5. in 6. razredu na MŠ Laško, PŠ Debro in PŠ Šentrupert izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti: za tabelo kliknite tukaj.

Razredniki bodo učence seznanili, katere izbirne predmete bodo obiskovali v šolskem letu 2020/2021. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodstvo šole.

1. razred – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET PRVI TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

V šol. letu 2020/21 lahko učenci 1. razreda izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Tukaj kliknite za podrobno obvestilo (pdf).

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet 1.r.

Prevozi od 1. 6. 2020 dalje

Od 1. 6. 2020 veljajo novi vozni redi.

Na PŠ Šentrupert bo vozil šolski kombi praviloma po enakem voznem redu kot sedaj.

Na šolskih prevozih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Obvestilo učencem in staršem

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6., pa tudi 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja epidemije ostajajo.

V šolo se vračate le zdravi učenci. Razredniki bodo od staršev potrebovali podatke, koliko učencev se vrača v šolo. Prosim starše, da v primeru odsotnosti učenca ob uveljavljanju sklepa razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo pridobite oceno tveganja, ki jo opravi izbrani pediater.

Vsi, ki nimate zdravstvenih omejitev v ponedeljek 1. 6. 2020 prinesete izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.

Pouk posameznega oddelka bo potekal v matični učilnici (menjavali se bodo učitelji) in sicer po urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol, ki bo deloma prilagojen. Prvi dan učenci prinesete s seboj šolske potrebščine glede na veljaven urnik.

S poukom pričnete ob 7.45, pri prihajanju in odhajanju pa uporabljate vhode, ki ste jih uporabljali pred zaprtjem šole. Prvi dan ne odhajate v garderobo, pač pa se napotite v svojo matično učilnico.

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev na šolo pa ministrstvo in NIJZ apelirata na učence in starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je le najbolj mogoče.

 • V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci.
 • Pred vstopom v šolo si je potrebno razkužiti roke.
 • Starši in obiskovalci naj ne bi prihajali v šolske prostore.
 • V podaljšanem bivanju naj učenci ostajajo le kolikor je nujno potrebno.
 • Če ste v dilemi glede zdravstvenega stanja otroka se posvetujte z otrokovim zdravnikom.

Pri organizaciji prehrane za učence od 4.–8. razreda bomo upoštevali podatke, kot smo jih imeli ob zaprtju šole. Starše naprošamo, da v primeru spremembe prijave ali odjave od kosila to sporočite na e-naslov prehrana@oslasko.si .
Naj se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim vsem za zavzeto šolanje in delo na daljavo.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

Marko Sajko, ravnatelj

Priloge:

 

Obvestilo – star papir

Obvestilo!

Zbiranje starega papirja na šolskem dvorišču maja in junija odpade.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Petra Velikonja

Prevozi – sprememba!

SPREMEMBE ŠOLSKIH PREVOZOV S 25. 5. 2020

S prihodom učencev 9. razreda v šolo, se bodo s 25. 5. 2020 nekoliko spremenili tudi šolski prevozi. Večja sprememba je predvsem na relaciji v smeri Reka za odhod domov, kjer bodo vozili kombiji, avtobus pa na Reko ne bo peljal.

Nov vozni red.

Obvestilo devetošolcem in njihovim staršem

Spoštovani devetošolci in starši,

Devetošolci se 25. 5. 2020 vračate v šolske klopi. Tega se v šoli veselimo. Vsekakor pa delo v šoli po izbruhu epidemije ne bo potekalo tako, kot ste ga bili vajeni v preteklih letih.

Državna strokovna skupina je sprejela nekatere omejitve, ki bodo povzročile organizacijske spremembe glede na stanje, kot ste ga bili vajeni pred izbruhom epidemije. Zagotovo je največja sprememba, da bo v skupini lahko največ 15 učencev. Razrede bomo zato delili v manjše učne skupine pri vseh predmetih. Skupini učencev bo dodeljena matična učilnica, v kateri boste imeli pouk, v njej pa se bodo izmenjavali učitelji. V učilnici bo veljal sedežni red, med posameznimi mesti bo zagotovljena varnostna razdalja. Delo bo zaradi tega potekalo po prilagojenem urniku. Podrobne informacije bodo podali še razredniki, v šoli pa veljajo Pravila ravnanja v času ukrepov epidemije in Higienska priporočila za OŠ za čas epidemije Covid 19.

V šolo se vračate le zdravi učenci. Razredniki bodo od vas potrebovali podatke, koliko se vas vrača v šole. Prosim, da v primeru odsotnosti zaradi uveljavljanja določil Sklepa razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo z dne 30. 4. 2020, starši izpolnite izjavo za izključitev rizičnih skupin učencev iz vzgojno-izobraževalnega procesa in nam jo posredujete do ponedeljka.

Vsi, ki nimate zdravstvenih omejitev in se vračate v šolo, pa morate v ponedeljek 25. 5. 2020 prinesti izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero ti potrjujejo, da ste zdravi.

Tudi za devetošolce veljajo osnovne informacije, ki so zapisane v obvestilu ob vračanju učencev prve triade. Pouk se prične ob 7:45. V šolo vstopate posamično, z masko, si razkužite roke in se napotite do svoje učilnice. V pomoč vam bodo dežurni učitelji.

Prosim vse, ki imate svojo masko, da le to prinesete s sabo. Na žalost imamo na šoli le omejeno količino mask. Uporaba mask je na hodnikih in na šolskih prevozih za vas obvezna.

Prehrana bo v šoli zagotovljena. Ponujeni vam bodo enaki obroki, kot ste jih imeli pred izbruhom epidemije. Prosim, da sporočite razrednikom obroke, ki jih v šoli želite prejemati.

Prevozi so za vozače urejeni. Veljajo novi vozni redi, objavljeni na šolski spletni strani. Razredniki pa so prejeli tudi poimenski seznam vozačev. Tako se lahko za podrobne informacije glede prevozov obrnete nanje.

Veselim se našega ponovnega srečanja in vas vse prav lepo pozdravljam.

Marko Sajko, ravnatelj

Priloge:

Podstran z učnimi informacijami za dneve, ko ni pouka – povezave.
E-mail za info o AAI računih za učence – infoaai@oslasko.si
Obvezni izbirni predmeti: prispevek.

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek.

Angleščina 1.r: prispevek.

Izbor: prispevek.

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Prihajajoči dogodki

Mi smo za …

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

ŠOLSKI PREVOZI OD 3. 6. 2020

Šolski prevozi v večini ostajajo enaki, novo je le, da na Reko spet vozi avtobus, ki nadaljuje pot v Šentrupert. Prevozi od 3. 6. 2020 (pdf).

več...

Prevozi od 1. 6. 2020 dalje

Od 1. 6. 2020 veljajo novi vozni redi. Na PŠ Šentrupert bo vozil šolski kombi praviloma po enakem voznem redu kot sedaj. Na šolskih prevozih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

več...

Obvestilo učencem in staršem

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6., pa tudi 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja epidemije...

več...

Obvestilo – star papir

Obvestilo! Zbiranje starega papirja na šolskem dvorišču maja in junija odpade. Hvala za razumevanje in lep pozdrav. Petra Velikonja

več...

Prevozi – sprememba!

SPREMEMBE ŠOLSKIH PREVOZOV S 25. 5. 2020 S prihodom učencev 9. razreda v šolo, se bodo s 25. 5. 2020 nekoliko spremenili tudi šolski prevozi. Večja sprememba je predvsem na relaciji v smeri Reka za odhod domov, kjer bodo vozili kombiji, avtobus pa na Reko ne bo...

več...

Obvestilo devetošolcem in njihovim staršem

Spoštovani devetošolci in starši, Devetošolci se 25. 5. 2020 vračate v šolske klopi. Tega se v šoli veselimo. Vsekakor pa delo v šoli po izbruhu epidemije ne bo potekalo tako, kot ste ga bili vajeni v preteklih letih. Državna strokovna skupina je sprejela nekatere...

več...

Obvestilo o iznosu kosil

Šola bo od 25. 5. 2020 omogočila iznos kosil za učence 4. do 8. razreda. Za vse, ki bi želeli prevzeti kosilo v šoli, prosimo, da upoštevate naslednja navodila. 1. Kosilo je možno naročiti samo za cel teden. Naročilo po posameznih dnevih ni možno. 2. Kosila za...

več...

Prevozi od 18. 5. 2020 dalje!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, dalje, veljajo drugačni vozni redi. Najdete jih v priponki (pdf). VSI (!!!) učenci, ki se v šolo ali domov vozijo s šolskimi prevozi, morajo NUJNO (!!!) NOSITI ZAŠČITNE MASKE.

več...

Obvestilo o vračanju otrok v šolo

Spoštovani starši, predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3....

več...

Vpis v srednje šole

Zadeva: NUJNO OBVESTILO-vpis v SREDNJE ŠOLE Spoštovani STARŠI, SKRBNIKI in DEVETOŠOLCI, obveščamo vas, da je ministrstvo določilo NOV ROK za prijavo v srednje šole in sicer, 11. 5. 2020. Njihovo obvestilo se glasi: "Prijave za vpis v srednje šole bo treba oddati do...

več...

Jurjevanje 2020

V petek, 24. aprila, bomo jurjevali. Zaradi trenutnih razmer v malo drugačni obliki, doma. Sodelovali bodo učenci od 1. do 5. razreda matične in vseh podružničnih šol. Priprave so že v polnem teku. Kako smo se imeli, boste lahko videli na spletni strani naše šole....

več...

NPZji 2019/20 – odpadejo!

Nacionalno preverjanje znanja letos (šolsko leto 2019/20) odpade! Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in...

več...

English Deutch

Koledar dogodkov

september 2020
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Avg   Okt »

Prihajajoči dogodki

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

 • Motivacija 100% 100%
 • Znanje 100% 100%
 • Zabava 100% 100%
(Skupno 63.932 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost