Skoči na glavno vsebino

Lepota ujeta v objektiv

Učenka 8.b razreda šole Laško, Nika Deželak, si je prislužila diplomo na pomembnem fotografskem natečaju Pogled 2021 Centra za mlade Domžale za fotografijo Rosa.

Z njo tudi mladi fotografi naše šole vsem želijo veliko sreče in uspeha v letu 2022!

Povabilo k sodelovanju na literarnem natečaju

V letu 2022 Planinsko društvo Laško praznuje 100. obletnico obstoja. V ta namen je Občina Laško razglasila leto 2022 za leto planinstva v Laškem. V sodelovanju z lokalnimi društvi, klubi in zavodi bodo potekale različne aktivnosti v povezavi s planinstvom. Otroci osnovne šole lahko sodelujete v Literarnem natečaju za najbolj izviren spis o planinskih dogodivščinah. Pišete o svojih spominih s planinskih poti, o svojih planinskih izletih s planinskim krožkom na šoli ali z družino, s starimi starši, prijatelji,… Spise prinesete v tajništvo šole in poveste, da je za mentorice planinskega krožka. Vsi spisi bodo nagrajeni. Najboljše izmed njih bomo razstavili in prebrali na slavnostnem praznovanju 100-letnice na Šmohorju v septembru 2022.

Želimo vam veliko veselja ob literarnem ustvarjanju ter varen korak v novem letu na vseh vaših poteh!

Mentorice planinskega krožka

TRADICIONALI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE

V petek, 19. 11. 2021, obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE. S tem želimo podpreti slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, ter spodbuditi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane, saj je le ta bolj kakovostna, s krajšimi transporti, manjšim onesnaženjem okolja, predvsem pa PRIDELANA DOMA!

Dan bomo začeli s TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM:
MED smo kupili pri čebelarstvu ŠOLAR in pri MEDENKI,
MLEKO je s kmetij KNEZ, KLEZIN in HORJAK,
MASLO iz Celjskih mlekarn,
DOMAČI KRUH sta spekli gospa CEPUŠ in gospa KORBAR ter pekarna VUDRAG,
JABOLKA pa so od gospoda AŠKERCA iz Rimskih Toplic.

Da ne bo nastopila prehuda lakota do kosila, je za malico slovenski JOGURT.

Dopoldan pa bomo zaključili s kosilom in slovenskimi jedmi:
JOTA, PEKMURSKA GIBANICA in JABOLČNI SOK.

DODATNA POJASNILA K OKROŽNICI, št.603-1/2021/97 z dne 12.11.2021

Spoštovani.

V prilogah vam posredujemo dodatna pojasnila k okrožnici z dne 12.11.2021 in evidenčni list o opravljenem samotestiranju v šoli, ki ga učenci potrebujejo za glasbeno šolo in še morda za kakšne druge dejavnosti.
Evidenčni list učenec prinese s seboj in ga ob negativnem testu na dan testiranja, ki ga je opravil v šoli, da v potrditev učitelju. Na razredni stopnji list potrdi z datumom in podpisom razrednik, na predmetni stopnji pa pridejo učenci po potrditev v tajništvo.

Priloge:

Obvestilo staršem pred samotestiranjem v šoli

Spoštovani starši,

na vas se ponovno obračam z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Sprejeti odlok vlade z dne 11.11.2021 in okrožnica, ki smo jo prejeli 13.11.2021 določata izvedbo samotestiranja učencev v šoli. Starši oziroma drugi zakoniti zastopniki morajo predhodno dati pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo.

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevniki in cepljeni, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. Prosim da dokazila ti učenci pokažejo razrednikom.

Ravnatelj se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov nisem odločil na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev. Ta odločitev je sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Želim izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto. Zapisano velja tako za čas izobraževanja na daljavo, kot tudi za obdobje po vrnitvi v šolo.

Smo v obdobju, ko pošiljamo v karanteno razrede na dnevnem nivoju, naše zdravstvo pa je preobremenjeno. Z namenom, da obdržimo šole odprte in s samotestiranjem učencev zagotovimo res minimalen prenos okužb, poskrbimo tudi za njihovo varno in spodbudno učno okolje. S tem vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok. Naredimo to na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način ter skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

S spoštovanjem,

Marko Sajko, ravnatelj

Dostopnost