Zaklepanje šole v času pouka od srede 7. 9. 2022 naprej

Spoštovani,

s ciljem, da bomo s skupnimi močmi in doprinosom ustvarili še bolj varno, mirno in spodbudno okolje na šoli, se bo šola (tako MŠ Laško, kot PŠ Debro) med časom pouka zaklepala. To začne veljati od jutri (sreda, 7. 9. 2022) naprej. Vsa vrata bodo jutri opremljena z ustreznimi napisi in informacijami.

Povzetek novih pravil:

V času pouka, od 7.45 do 12.15, so vsi vhodi v šolo zaklenjeni. Vrata odklepajo in zaklepajo dežurni učitelji, hišniki, čistilke in administrativni delavci.

MŠ Laško

7.45 – Vhoda (zgornji in pri jedilnici) in vhod pri NIS se zaklenejo

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 –12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov.

12.15 – Vse vhode učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

PŠ Debro

Učenci razredne stopnje PŠ Debro vstopajo v šolo pri vhodu za razredno stopnjo, učenci predmetne stopnje pa pri vhodu za predmetno stopnjo. V času pouka, od 7.45 do 12.15, sta oba glavna vhoda zaklenjena.

7.45 – Vhod RS zaklepajo učiteljice prvega triletja. Glavni vhod za PS zaklepajo dežurni učitelji (garderobe, jedilnica).

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 – 12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov. Nato vhod ponovno zaklene.

12.15 – Oba vhoda učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

Vhodi v matični šoli in podružnični šoli Debro se odprejo ob 5.30. Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo in iz nje domov, naj učence spremljajo le tako daleč, kot je minimalno potrebno za njihovo varnost. Starši, ki prihajajo po svoje učence, te počakajo pred šolo. Na razredni stopnji po telefonu pokličejo učiteljice OPB.

1. skupni roditeljski sestanek za starše od 6. do 9. razreda

Pozdravljeni.

Veseli me, da vas lahko po več letih spet povabim na 1. (skupni) roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 8. 9. 2022, ob 16:15 v telovadnici podružnične šole Debro. Vabilo najdete v priponki.
Roditeljski sestanek je predviden za vse starše od 6. do 9. razreda, matične šole Laško in podružnične šole debro.

Skupni del bo v telovadnici podružnične šole Debro (nagovor ravnatelja in predavanje gospoda Prgiča), nato pa boste razdelili po razredih in s strani razrednikov dobili potrebne informacije ob pričetku novega šolskega leta. (Tudi starši matične šole ostanete v Debru z razredniki v eni od tamkajšnjih učilnic.)

Kljub temu, da se je šolsko leto pričelo brez omejitev, naj vas prijazno opomnim na dve priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2:

  • v šolo naj pridejo le zdravi učenci in
  • samotestiranje v domačem okolju.

V prilogi vam posredujem tudi obvestilo staršem, ki sta ga skupaj pripravili šolsko in zdravstveno ministrstvo.

Prepričan sem, da bo to šolsko leto drugačno (v pozitivnem pomenu), kot so bila šolska leta pred tem. Predavanje gospoda Prgiča bo zagotovo zanimivo, saj si vsi želimo uspeha.

Veselim se srečanja z vami v živo,

Marko Sajko, ravnatelj

Prilogi:

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani starši, učenke in učenci!

V četrtek, 1. septembra 2022, začenjamo šolsko leto 2022/2023. Veseli smo in zadovoljni, da bomo lahko vse učence sprejeli v šolskih prostorih.

Pouk pričnemo v četrtek, 1. 9. 2022, ob 7:45. Prvi dve uri bosta z razrednikom (razredna ura), nato pa po urniku, ki bo objavljen na spletni strani pred začetkom pouka (povezava).

Učenci naj s seboj prinesejo torbo, zvezek, mapo, copate in pisalo.

Prevozi v šolo bodo po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani šole  – povezava.

Prihod v šolo

Razredniki bodo učence od 2. do 9. razreda prvi šolski dan pričakali pred šolo, od koder bodo potem vstopali v šolo.

V Laškem se zberejo učenci od 2. do 5. razreda na malem igrišču, od 6. do 9. razreda pa na velikem šolskem igrišču.
V Debru se zberejo učenci od 2. do 5. razreda pred glavnim vhodom v šolo, od 6. do 9. razreda pa na šolskem igrišču.
V ostalih podružnicah počakajo učenci razrednike.

Sprejem prvošolcev

Sprejem prvošolcev bo na prostem v primeru lepega vremena in sicer:

  • Matična šola Laško ob 16:00 na šolskem igrišču, vabilo
  • Podružnična šola Debro ob 15:00 pred vhodom v šolo, vabilo
  • Podružnična šola Vrh nad Laškim ob 8:00 na igrišču PŠ Vrh, vabilo, vabilo na 1. roditeljski in 1.šolski dan
  • Podružnična šola Šentrupert ob 9:00 pred vhodom v šolo, vabilo
  • Podružnična šola Rečica ob 10:00 pred vhodom v šolo, vabilo
  • NIS ob 7:45 pred vhodom v NIS

Vsem skupaj želim vse dobro in seveda uspešen začetek novega šolskega leta.

Lep pozdrav

Marko Sajko, ravnatelj

Zadnji šolski dan

Oglej si posnetek na Youtube.

 

Zadnji šolski dan smo si popestrili z ogledom spletne proslave ob dnevu državnosti, ki jo je pripravila razredna stopnja. Vabljeni k ogledu.

Dostopnost