Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti 2024/25

Način izbora in ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25 v 7., 8. in 9. razredu

Na osnovi Zakona o osnovni šoli, 17. člena, mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenci si torej del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese in sposobnosti.

Izbirni predmeti so razdeljeni v klikni tukaj za celotno besedilo (pdf).

Za pomoč pri odločitvi smo pripravili tri brošure, za vsak razred posebej:

 

Informativni dnevi za vpis v SŠ

INFORMATIVNI DNEVI po posameznih šolah: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Na Šolskem centru Celje bo v PETEK , 16. februarja 2024 (dopoldan) informativni dan potekal po naslednjem razporedu (ostale ure ostanejo nespremenjene (zgoraj)):

– Gimnazija Lava (Pot na Lavo 22, Celje): ob 9. uri vsi programi,
– Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja (Pot na Lavo 22, Celje): ob 10. uri vsi programi,
– Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (Pot na Lavo 22, Celje): ob 9. uri za programa Tehnik računalništva in Kemijski tehnik, ob 10. 30 za programa Elektrotehnik in Elektrikar,
– Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (Ljubljanska 17, Celje): ob 9. uri vsi programi,
– Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (Pot na Lavo 22, Celje):

ob 9. uri za programe Strojni tehnik, Strojni tehnik (PTI), Oblikovalec kovin – orodjar, Inštalater strojnih inštalacij, Pomočnik v tehnoloških procesih,
ob 10. uri za program Medijski tehnik,
ob 11. uri za programe Tehnik mehatronike, Tehnik mehatronike (PTI) in Mehatronik operater

Neobvezni izbirni predmeti 2024/25

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da se v naslednjem šolskem letu, učenci 1. ter od 4. do 9. razreda lahko odločite za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.

Naša šola bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2024/25 ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:
• 1. razred: prvi tuji jezik (2 šolski uri).
• 4., 5. in 6. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri), šport (1 šolsko uro), računalništvo (1 šolsko uro), tehnika (1 šolsko uro) in umetnost – gledališka dejavnost (1 šolsko uro) .
• 7., 8. in 9. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri).

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5, (od 4. razreda naprej) in opisno, za učence 1. razreda. Znanje pri teh predmetih se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo eno šolsko uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le drugi tuji jezik se izvaja v obsegu dveh šolskih ur tedensko (za 4. do 9. razred).

Vsebina ponujenih neobveznih izbirnih predmetov naše šole je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:
• neobvezni izbirni (glej pod Razširjeni program osnovne šole): https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:
• 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Priloga:

Ravnatelj:
Marko SAJKO

Obvestilo za petek, 9. 2. 2023

V četrtek je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, dela ter pouka prost dan.

V PETEK, 9. 2. 2024, pa je “žal” pouk po urniku, ne pozabite!

Šolsko tekmovanje iz kemije

Na šolskem tekmovanju iz kemije so priznanje dobili:
Klara Kovač 9b, Urban Škorja 9b in Sara Stephanie Hrastnik 9b.

Na regijsko tekmovanje se uvrstijo prvaki skupin, ki imajo nad 50 % in tisti, ki so dosegli 29 točk za 8. razred, ter 9. razred s 30 točkami.
Na regijsko tekmovanje, ki bo 23.marca 2024, na OŠ Dobje, se uvrstijo:
Eva Zupan 8a, Klara Kovač 9b in Urban Škorja 9b.

Čestitke vsem.

Dostopnost