Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Okrožnica MIZŠ

Vlada RS je sprejela nove ukrepe o nošenju mask. Glejte prilogo.

Maske so obvezne za učence od 7. do 9. razreda v primeru, ko ne moremo zagotoviti 1,5 metra razdalje med učenci.

Priloga: okrožnica MIZŠ (pdf)

Obvestilo o prevozih za torek, 22. septembra 2020

V torek, 22. septembra 2020, bo za učence predmetne stopnje dan dejavnosti.

Prevozi s kombiji bodo potekali do odvoza vseh učencev domov, avtobus v smeri Šentrupert, Grahovše in Vrh pa bo eden, in sicer krožna vožnja, z odhodom ob 13.20 s PŠ Debro. Ravno tako bo avtobus za Rečico samo ob 13.20 s PŠ Debro.

Torej avtobusov ob 14.30 in 15.15 ne bo, učenci naj gredo čim prej na prevoze in domov.

Obvestilo – eAsistent

Spoštovani starši,

eAsistent nas je zaprosil, da vam posredujemo dodatno pojasnilo glede varnostnih kod, ki jih morate vnesti za svoje otroke, ki se šolajo na OŠ Primoža Trubarja Laško (in podružnicah).

Ob tem bi vas radi seznanili še s tem, da bo pouk na daljavo, če bo (upajmo da ne) do tega prišlo, potekal v eAsistentovih spletnih učilnicah Xooltime. Vaši otroci so že prejeli uporabniško ime in geslo, s katerim se lahko prijavijo v svoj eAsistent in v spletne učilnice Xooltime (in preizkusijo zadevo v dogovorjenem sodelovanju z učiteljem). Prav tako so učenci od 5. do 9. razreda v živo videli, kje in kako se prijavijo v naše spletne učilnice in kako te izgledajo. Ostalim učencem bodo pomagale razredničarke, če bo to potrebno. Starši lahko v svojem eAsistentu kadarkoli spremenite geslo svojemu otroku. Za uporabo Xooltime učilnic je dovolj osnovni (zastonjski) paket eAsistent tako za vas, kot za vašega otroka. Šola pa ne izdaja položnic in jih tudi ne more “stornirati”. Za to se morate čim prej obrniti direktno na eAsistenta: info@easistent.com 

 

Sporočilo eAsistenta:


Spoštovani starši, 
s pričetkom letošnjega šolskega leta je zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših kontaktov, ki jih vodimo v naših uradnih evidencah (eAsistent), potrebno varnostno potrditi vaše podatke. Iz eAsistenta boste prejeli varnostno kodo za potrditev podatkov skupaj z povezavo do spletnega obrazca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek. V kolikor kode niste prejeli, nam to sporočite in vam jo bomo ponovno poslali. Za starše, ki bi radi uporabljali eAsistenta za starše, je novost tudi ta, da vašo prijavo oddate prostovoljno skozi spletni obrazec, ko podatke potrdite. Več o varnostnem potrjevanju podatkov in o pravni ureditvi eAsistenta, ki ga na šoli uporabljamo za vodenje šolske dokumentacije, lahko preberete v priloženi priponki.
 

Prevozi 2020_21

Vsi učenci, ki se vozijo s šolskimi prevozi, morajo ob vstopu na kombi ali avtobus in med prevozom, OBVEZNO nositi MASKE.

Po prihodu v šolo gredo v varstvo vozačev.

Učence prvega razreda morajo do šolskega prevoza spremljati odrasli, oziroma otroci starejši od deset let. Ravno tako jih mora pri prihodu iz šole na postaji nekdo pričakati.

Prevozi (pdf).

Dodatno obvestilo za prvi šolski dan

 

Pozdravljeni.

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila (povezava) za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov.

Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.
Prosimo, da učenci prinesejo svojo masko. V kolikor je ne bodo imeli, bo zagotovila masko šola. Maske so za učence obvezne med prevozi in v prostorih izven matične učilnice.

Učenci naj s seboj prinesejo torbo, zvezek, mapo, copate, masko in pisalo.

Sprejem prvošolcev bo na prostem v primeru lepega vremena in sicer:

 • Matična šola Laško ob 16:00 na velikem šolske igrišču,
 • Podružnična šola Debro ob 15:00 v predverju šole,
 • Podružnična šola Vrh nad Laškim ob 10:00 pred vhodom v šolo,
 • Podružnična šola Šentrupert ob 9:00 pred vhodom v šolo.
  Zaradi priporočil NIJZ prosimo, da na sprejem prvošolcev pridete le starši.

Vozači počakajo v varstvu vozačev, od tam pa jih na zbirno mesto ob 7.30 napoti učitelj.

Vsi učenci se na zbirnih mestih zberejo ob 7.45.

Razredniki bodo učence od 2. do 9. razreda prvi šolski dan pričakali pred šolo, od koder bodo potem vstopali v šolo.
V Laškem se zberejo učenci od 2. do 5. razreda na malem igrišču, od 6. do 9. razreda pa na velikem šolskem igrišču.
V Debru se zberejo učenci od 2. do 5. razreda pred glavnim vhodom v šolo, od 6. do 9. razreda pa na šolskem igrišču.
V ostalih podružnicah počakajo učenci razrednike.

Prvi dve uri bosta z razrednikom (razredna ura), nato pa po urniku.

Prvi dan razvoz učencev domov potekal po prilagojenem voznem redu. Kombiji bodo vozili do razvoza vseh otrok. Avtobusa za Rečico in za Šentrupert-Grahovše-Vrh nad Laškim bo odpeljal ob 13.15 izpred PŠ Debro. Posebnega avtobusa za Vrh nad Laškim in druge vožnje avtobusa ne bo.

Vstop staršem v šolo ni dovoljen. V nujnih primerih pokličite na številki:
Laško: 03 734 3550 (ali 03 734 3557)
Debro: 03 734 3800 (ali 03 734 3804)

Vsem želim srečen in uspešen začetek novega šolskega leta.

Marko Sajko, ravnatelj

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani starši, učenke in učenci!

V torek, 1. septembra 2020, začenjamo šolsko leto 2020/2021. Vsi si želimo, da bi bilo v skladu z našimi običajnimi predstavami, čeprav bomo morali upoštevati usmeritve Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Kljub temu smo veseli in zadovoljni, da bomo lahko vse učence sprejeli v šolskih prostorih.

Za to šolsko leto velja osnovno izhodišče, da lahko prihajajo v šolo samo zdravi otroci. Prosimo vas, da se starši tega dosledno držite in pokažete svojo odgovornost do otrok, sebe, sorodnikov, učencev in učenk ter zaposlenih, ki vstopamo v vzgojno-izobraževalni proces. Vemo, da imate različen odnos do virusa, da je veliko teorij o njegovi nevarnosti, načinih okuženosti in posledicah. V šoli se bomo na vse možne načine odgovorno trudili, da ne bi prišlo do okužbe in širjenja virusa na ostale udeležence izobraževanja.

Pozivamo vas, da sodelujete z razredničarkami in vodstvom šole s hitrimi, jasnimi in odkritimi informacijami o morebitnem sumu okužbe, sami okužbi kogar koli v družini ali zadrževanju na področjih, kjer je prišlo do okužbe oz. je tveganje zanjo veliko. Tako nam boste najbolje pomagali, da bodo lahko vsi otroci varno in zadovoljno hodili v šolo.

Starši ne morete vstopati v šolo brez predhodne najave in dogovora. To velja tudi za prvi šolski dan. Če ste dogovorjeni, MORATE počakati pred vhodom v šolo, da vas pride nekdo iskat in vas pospremi do določenega prostora. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje in uporaba zaščitne maske.

Učenci bodo s posameznimi ukrepi in usmeritvami NIJZ seznanjeni prvi šolski dan.

Šola je obnovila Pravila ravnanja v šoli v času ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19. (povezava)

Pouk pričnemo 1. 9. 2020 ob 7:45. Prvi dve uri bosta z razrednikom (razredna ura), nato pa po urniku, ki je objavljen na spletni strani (povezava).

Prevozi v šolo bodo po ustaljenem urniku, ki bo v ponedeljek objavljen na spletni strani šole. Vsi učenci na šolskih prevozih morajo uporabljati masko. Še vedno vas prosimo, v kolikor je mogoče, da učence pripeljete starši, v lepem vremenu pa tisti, ki so bližje šole, pridejo peš.

Prihod v šolo

Razredniki bodo učence od 2. do 9. razreda prvi šolski dan pričakali pred šolo, od koder bodo potem vstopali v šolo.

V Laškem se zberejo učenci od 2. do 5. razreda na malem igrišču, od 6. do 9. razreda pa na velikem šolskem igrišču.
V Debru se zberejo učenci od 2. do 5. razreda pred glavnim vhodom v šolo, od 6. do 9. razreda pa na šolskem igrišču.
V ostalih podružnicah počakajo učenci razrednike.

Vstopanje v šolo

Učenci naj vstopajo v šolo posamično in na varni razdalji.

Zaščitna maska je v šoli obvezna za učence od 6. do 9. razreda; med poukom v učilnici za ni obvezna.

Sprejem prvošolcev

Sprejem prvošolcev bo na prostem v primeru lepega vremena in sicer:

 • Matična šola Laško ob 16:00 na velikem šolske igrišču,
 • Podružnična šola Debro ob 15:00 v predverju šole,
 • Podružnična šola Vrh nad Laškim ob 10:00 pred vhodom v šolo,
 • Podružnična šola Šentrupert ob 9:00 pred vhodom v šolo.

Zaradi priporočil NIJZ prosimo, da na sprejem prvošolcev pridete le starši.

Vsem skupaj želim vse dobro in seveda uspešen začetek novega šolskega leta.

Lep pozdrav

Marko Sajko, ravnatelj

Pričetek šolskega leta 2020/21

Spoštovani učenci, učenke in starši!

Šolsko leto 2020/21 je pred vrati. Strokovne službe so pripravile modele in navodila za izvajanje pouka v tem šolskem letu. Glede na epidemiološko sliko v državi in šoli se bo pouk izvajal po enem od šestih modelov. Po zadnjih informacijah s strani MIZŠ bomo 1. septembra pričeli z modelom B.

Veljavnost modela B-OŠ

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov

Pri tem vas obveščam da se držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja.

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
 • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. Ostali gostje pa po predhodni najavi pri delavcih zavoda in v skladu s priporočili NIJZ.
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu, e-pošti ali preko videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli (ali namenskem prostoru) ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali v šoli ali okolici šole. Ekskurzije bomo zaenkrat opustili.
 • Podrobna navodila s pravili, informacije o prvem šolskem dnevu in urniki bodo objavljeni na tej spletni strani jutri, v petek, 28. 8. 2020.
 • Vozni redi bodo pravočasno objavljeni na spletni strani OŠ Laško.

S spoštovanjem, 

ravnatelj Marko Sajko

Delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2020/21

Objavljamo nabor delovnih zvezkov in ostalih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku v šolskem letu 2020/21.
Za učence 1. triletja so učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami kupijo le potrebščine.

Starši lahko delovne zvezke in ostale potrebščine kupijo, kjer želijo.

Učbenike bodo učenci dobili v prvem tednu pouka. Z njimi so dolžni skrbno ravnati. V primeru izgube ali hude poškodbe morajo plačati učbenik oziroma odškodnino zanj.

V kolikor bi želeli dodatne informacije, pokličite (03) 7343806 ali pošljite vprašanje na lidija.toplisek@oslasko.si.

Želim vam uspešen zaključek šolskega leta, mirne in prijetne počitnice ter uspešno pripravo na novo šolsko leto 2020/21.

Seznam gradiv smo po pridobljenem soglasju o posredovanju podatkov s strani sveta staršev poslali ponudnikom:
– Kopija – Nova > Povezava za naročila:
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=iq&pmid=pqsz3luqpfjl
– DZS > Dopis 
– Mladinska knjiga: 

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO (1.-9.R.)  Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA DEBRO (1.-9.R.) Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA ŠENTRUPERT (1.-5.R.) Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA VRH (1.-5.R.)  Mladinska knjiga

·         OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA REČICA (3.-4.R.) Mladinska knjiga

– Office and more

Lidija Toplišek, upravljalka učb. sklada

Šolsko in državno Preglovo tekmovanje iz znanja kemije

URADNI REZULTATI

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje je bilo v ponedeljek, 20. 1. 2020.
Na državno tekmovanje napredujejo učenci, ki so prvaki v svoji tekmovalni skupini, če so dosegli 50% točk. Po odločitvi komisije napredujejo še tekmovalci, ki so v 8. razredu dosegli vsaj 40 točk in v 9. razredu 27,5 točk.
Bronasto Preglovo priznanje sta osvojila Jure Šantej iz 9 a Laško in Sara Čopar iz 9 a Debro.

Državno tekmovanje iz kemije za srebrno in zlato Preglovo priznanje, je potekalo 9.4.2020. Uvrstili so se:
Neli Ojsteršek 8 a Laško,
Jure Šantej 9 a Laško,
Sara Čopar 9 a Debro.
Na državnem tekmovanju je v 8. razredu prag za dosego srebrnega priznanja 30 točk in v 9. razredu 34 točk. V 9. razredu je bilo za zlato priznanje potrebno doseči 40 točk.

Jure Šantej je z doseženimi 39 točkami dosegel srebrno Preglovo priznanje iz kemije.

Iskrene čestitke vsem.

Mentorica: Milena Žohar, prof.

Podstran z učnimi informacijami za dneve, ko ni pouka – povezave.
E-mail za info o AAI računih za učence – infoaai@oslasko.si
Obvezni izbirni predmeti: prispevek.

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek.

Angleščina 1.r: prispevek.

Izbor: prispevek.

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Prihajajoči dogodki

Mi smo za …

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Okrožnica MIZŠ

Vlada RS je sprejela nove ukrepe o nošenju mask. Glejte prilogo. Maske so obvezne za učence od 7. do 9. razreda v primeru, ko ne moremo zagotoviti 1,5 metra razdalje med učenci. Priloga: okrožnica MIZŠ (pdf)

več...

Obvestilo o prevozih za torek, 22. septembra 2020

V torek, 22. septembra 2020, bo za učence predmetne stopnje dan dejavnosti. Prevozi s kombiji bodo potekali do odvoza vseh učencev domov, avtobus v smeri Šentrupert, Grahovše in Vrh pa bo eden, in sicer krožna vožnja, z odhodom ob 13.20 s PŠ Debro. Ravno tako bo...

več...

Obvestilo – eAsistent

Spoštovani starši, eAsistent nas je zaprosil, da vam posredujemo dodatno pojasnilo glede varnostnih kod, ki jih morate vnesti za svoje otroke, ki se šolajo na OŠ Primoža Trubarja Laško (in podružnicah). Ob tem bi vas radi seznanili še s tem, da bo pouk na daljavo, če...

več...

Prevozi 2020_21

Vsi učenci, ki se vozijo s šolskimi prevozi, morajo ob vstopu na kombi ali avtobus in med prevozom, OBVEZNO nositi MASKE. Po prihodu v šolo gredo v varstvo vozačev. Učence prvega razreda morajo do šolskega prevoza spremljati odrasli, oziroma otroci starejši od deset...

več...

Dodatno obvestilo za prvi šolski dan

  Pozdravljeni. NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila (povezava) za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov. Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6 leta...

več...

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani starši, učenke in učenci! V torek, 1. septembra 2020, začenjamo šolsko leto 2020/2021. Vsi si želimo, da bi bilo v skladu z našimi običajnimi predstavami, čeprav bomo morali upoštevati usmeritve Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (v nadaljevanju...

več...

Pričetek šolskega leta 2020/21

Spoštovani učenci, učenke in starši! Šolsko leto 2020/21 je pred vrati. Strokovne službe so pripravile modele in navodila za izvajanje pouka v tem šolskem letu. Glede na epidemiološko sliko v državi in šoli se bo pouk izvajal po enem od šestih modelov. Po zadnjih...

več...

Delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2020/21

Objavljamo nabor delovnih zvezkov in ostalih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku v šolskem letu 2020/21. Za učence 1. triletja so učna gradiva (učbeniki in delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za...

več...

Šolsko in državno Preglovo tekmovanje iz znanja kemije

URADNI REZULTATI Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje je bilo v ponedeljek, 20. 1. 2020. Na državno tekmovanje napredujejo učenci, ki so prvaki v svoji tekmovalni skupini, če so dosegli 50% točk. Po odločitvi komisije napredujejo še tekmovalci, ki so v 8....

več...

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2020/21

Spoštovani starši! Pripravili smo vam nabor interesnih dejavnosti, ki se bodo na naši šoli izvajale v prihodnjem šolskem letu 2020/21. Prosimo, da se s svojim otrokom pogovorite, katere od ponujenih dejavnosti bi želel obiskovati. Ob začetku novega šolskega leta boste...

več...

Izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da smo opravili prvi in drugi krog izbora obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Na podlagi števila prijav učencev k posameznim izbirnim predmetom in izračuna normativa za število oddelkov se bodo: v 7., 8. in 9. razredu na MŠ...

več...

ŠOLSKI PREVOZI OD 3. 6. 2020

Šolski prevozi v večini ostajajo enaki, novo je le, da na Reko spet vozi avtobus, ki nadaljuje pot v Šentrupert. Prevozi od 3. 6. 2020 (pdf).

več...

English Deutch

Koledar dogodkov

september 2020
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Avg   Okt »

Prihajajoči dogodki

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

 • Motivacija 100% 100%
 • Znanje 100% 100%
 • Zabava 100% 100%
(Skupno 60.075 obiskov, današnjih obiskov 165)
Dostopnost