Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Naziv: OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

Naslov: Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

Telefon: 03 734 35 50

Faks: 03 734 35 60

E-mail: os.pt-lasko@guest.arnes.si

Spletna stran: www.o-ptlasko.ce.edus.si

Facebook stran: https://www.facebook.com/oslasko

Podračun pri UJP RS: 01257–6030659753

Davčna številka: 29610249

Organizacija po šolah:

  • Matična šola, “Osnovna Šola Primoža Trubarja Laško – MŠ Laško” s štirimi podružnicami:
    • podružnična šola “PŠ Debro”,
    • podružnica šola “PŠ Šentrupert”,
    • podružnica šola “PŠ Vrh”,
    • podružnična šola “PŠ Rečica”.

Ravnateljica: Mateja ŠKORJA

Pomočniki ravnateljiceKarolina TERŠEK, Marko SAJKO in Irena ZEME 

Tajnica VIZ: Jelka PADEŽNIK

Računovodkinja: Marija GREGUREC

Knjigovodkinja: Tina SELIČ

Administratorji: Manja SKOK

 

UPRAVLJANJE ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ upravljanja tudi svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja – občine, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev. Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev vsakega oddelka matične šole in PŠ Debro, po en predstavnik PŠ Rečica, PŠ Šentrupert, PŠ Vrh ter dva predstavnika oddelkov NIS in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Lahko pa si preberete zanimiv članek o zgodovini šolstva v Laškem.

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Razgrnjena navigacija po spletni strani

Modre misli o znanju

Znanje je moč.

Francis Bacon

Ponavljanje je mati znanja.

Latinski pregovor

Ljudje bi se morali več učiti drug od drugega in manj učiti drug drugega.

Peter Ustinov

Domišljija je pomembnejša kot znanje.

Albert Einstein

(Skupno 16.535 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost