Skoči na glavno vsebino

Soglasje staršev ali skrbnikov

Spoštovani,

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno zadosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev,zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnje soglasje »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, pustite možnost DA neoznačeno. 

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov OŠ Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.

Marko Sajko, ravnatelj

(Skupno 671 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost