Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci, učenke in starši!

Šolsko leto 2020/21 je pred vrati. Strokovne službe so pripravile modele in navodila za izvajanje pouka v tem šolskem letu. Glede na epidemiološko sliko v državi in šoli se bo pouk izvajal po enem od šestih modelov. Po zadnjih informacijah s strani MIZŠ bomo 1. septembra pričeli z modelom B.

Veljavnost modela B-OŠ

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov

Pri tem vas obveščam da se držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja.

  • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
  • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. Ostali gostje pa po predhodni najavi pri delavcih zavoda in v skladu s priporočili NIJZ.
  • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask
  • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
  • Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu, e-pošti ali preko videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli (ali namenskem prostoru) ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
  • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.
  • Dneve dejavnosti bomo izvajali v šoli ali okolici šole. Ekskurzije bomo zaenkrat opustili.
  • Podrobna navodila s pravili, informacije o prvem šolskem dnevu in urniki bodo objavljeni na tej spletni strani jutri, v petek, 28. 8. 2020.
  • Vozni redi bodo pravočasno objavljeni na spletni strani OŠ Laško.

S spoštovanjem, 

ravnatelj Marko Sajko

(Skupno 131 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost