Zaklepanje šole v času pouka od srede 7. 9. 2022 naprej

Spoštovani,

s ciljem, da bomo s skupnimi močmi in doprinosom ustvarili še bolj varno, mirno in spodbudno okolje na šoli, se bo šola (tako MŠ Laško, kot PŠ Debro) med časom pouka zaklepala. To začne veljati od jutri (sreda, 7. 9. 2022) naprej. Vsa vrata bodo jutri opremljena z ustreznimi napisi in informacijami.

Povzetek novih pravil:

V času pouka, od 7.45 do 12.15, so vsi vhodi v šolo zaklenjeni. Vrata odklepajo in zaklepajo dežurni učitelji, hišniki, čistilke in administrativni delavci.

MŠ Laško

7.45 – Vhoda (zgornji in pri jedilnici) in vhod pri NIS se zaklenejo

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 –12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov.

12.15 – Vse vhode učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

PŠ Debro

Učenci razredne stopnje PŠ Debro vstopajo v šolo pri vhodu za razredno stopnjo, učenci predmetne stopnje pa pri vhodu za predmetno stopnjo. V času pouka, od 7.45 do 12.15, sta oba glavna vhoda zaklenjena.

7.45 – Vhod RS zaklepajo učiteljice prvega triletja. Glavni vhod za PS zaklepajo dežurni učitelji (garderobe, jedilnica).

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 – 12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov. Nato vhod ponovno zaklene.

12.15 – Oba vhoda učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

Vhodi v matični šoli in podružnični šoli Debro se odprejo ob 5.30. Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo in iz nje domov, naj učence spremljajo le tako daleč, kot je minimalno potrebno za njihovo varnost. Starši, ki prihajajo po svoje učence, te počakajo pred šolo. Na razredni stopnji po telefonu pokličejo učiteljice OPB.

1. skupni roditeljski sestanek za starše od 6. do 9. razreda

Pozdravljeni.

Veseli me, da vas lahko po več letih spet povabim na 1. (skupni) roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 8. 9. 2022, ob 16:15 v telovadnici podružnične šole Debro. Vabilo najdete v priponki.
Roditeljski sestanek je predviden za vse starše od 6. do 9. razreda, matične šole Laško in podružnične šole debro.

Skupni del bo v telovadnici podružnične šole Debro (nagovor ravnatelja in predavanje gospoda Prgiča), nato pa boste razdelili po razredih in s strani razrednikov dobili potrebne informacije ob pričetku novega šolskega leta. (Tudi starši matične šole ostanete v Debru z razredniki v eni od tamkajšnjih učilnic.)

Kljub temu, da se je šolsko leto pričelo brez omejitev, naj vas prijazno opomnim na dve priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2:

  • v šolo naj pridejo le zdravi učenci in
  • samotestiranje v domačem okolju.

V prilogi vam posredujem tudi obvestilo staršem, ki sta ga skupaj pripravili šolsko in zdravstveno ministrstvo.

Prepričan sem, da bo to šolsko leto drugačno (v pozitivnem pomenu), kot so bila šolska leta pred tem. Predavanje gospoda Prgiča bo zagotovo zanimivo, saj si vsi želimo uspeha.

Veselim se srečanja z vami v živo,

Marko Sajko, ravnatelj

Prilogi:

Prevozi OŠ Primoža Trubarja Laško od 1. 9. 2022

Spoštovani.

V prilogi si lahko ogledate vozne rede šolskih prevozov. Za nejasnosti lahko pokličete na 03 734 38 02.

Učenci, ki uporabljajo šolske prevoze, se morajo ob prihodu v šolo nujno zglasiti pri učitelju v varstvu vozačev. Prav tako se morajo javiti učitelju v varstvu vozačev po končanem pouku in se ravnati po njegovih navodilih. Učenci lahko sami zapustijo šolo le ob pisnem sporočilu staršev.

Dostopnost