Skoči na glavno vsebino

Spoštovani,

s ciljem, da bomo s skupnimi močmi in doprinosom ustvarili še bolj varno, mirno in spodbudno okolje na šoli, se bo šola (tako MŠ Laško, kot PŠ Debro) med časom pouka zaklepala. To začne veljati od jutri (sreda, 7. 9. 2022) naprej. Vsa vrata bodo jutri opremljena z ustreznimi napisi in informacijami.

Povzetek novih pravil:

V času pouka, od 7.45 do 12.15, so vsi vhodi v šolo zaklenjeni. Vrata odklepajo in zaklepajo dežurni učitelji, hišniki, čistilke in administrativni delavci.

MŠ Laško

7.45 – Vhoda (zgornji in pri jedilnici) in vhod pri NIS se zaklenejo

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 –12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov.

12.15 – Vse vhode učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

PŠ Debro

Učenci razredne stopnje PŠ Debro vstopajo v šolo pri vhodu za razredno stopnjo, učenci predmetne stopnje pa pri vhodu za predmetno stopnjo. V času pouka, od 7.45 do 12.15, sta oba glavna vhoda zaklenjena.

7.45 – Vhod RS zaklepajo učiteljice prvega triletja. Glavni vhod za PS zaklepajo dežurni učitelji (garderobe, jedilnica).

9.30 – V času glavnega odmora dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici in ga zaklene ob 9.45.

11.20 – 12.10 Dežurni učitelj odklene vhod pri jedilnici učencem, ki gredo v tem času domov. Nato vhod ponovno zaklene.

12.15 – Oba vhoda učitelji odklepajo do odhoda zadnjih učencev.

Vhodi v matični šoli in podružnični šoli Debro se odprejo ob 5.30. Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo in iz nje domov, naj učence spremljajo le tako daleč, kot je minimalno potrebno za njihovo varnost. Starši, ki prihajajo po svoje učence, te počakajo pred šolo. Na razredni stopnji po telefonu pokličejo učiteljice OPB.

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost