Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti 2024/25

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da se v naslednjem šolskem letu, učenci 1. ter od 4. do 9. razreda lahko odločite za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.

Naša šola bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2024/25 ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:
• 1. razred: prvi tuji jezik (2 šolski uri).
• 4., 5. in 6. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri), šport (1 šolsko uro), računalništvo (1 šolsko uro), tehnika (1 šolsko uro) in umetnost – gledališka dejavnost (1 šolsko uro) .
• 7., 8. in 9. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri).

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5, (od 4. razreda naprej) in opisno, za učence 1. razreda. Znanje pri teh predmetih se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo eno šolsko uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le drugi tuji jezik se izvaja v obsegu dveh šolskih ur tedensko (za 4. do 9. razred).

Vsebina ponujenih neobveznih izbirnih predmetov naše šole je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:
• neobvezni izbirni (glej pod Razširjeni program osnovne šole): https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:
• 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Priloga:

Ravnatelj:
Marko SAJKO

Obvestilo učencem 6. in 9. razreda in njihovim staršem o NPZ 2022/2023

V šolskem letu 2022/2023 bodo redni roki NPZ:

 • v četrtek, 4. maja 2023, iz slovenščine,
 • v ponedeljek, 8. maja 2023, iz matematike,
 • v sredo, 10. maja 2023, iz angleščine za 6. razred in za 9. razred

Pomoč:

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8:30 in traja 60 minut.
 2. Učenci 7. in 8. razredov pridejo v šolo ob običajnem času. 
 3. Učenci 6. in 9. razredov prvo uro nimajo pouka. Vozači pridejo v šolo tako, kot običajno, ostali učenci, ki živijo v bližnji okolici, pa se v šoli zberejo ob 8.00.
 4. Deveta razreda počakata v avli, šesta razreda pa v jedilnici. Nadzorni učitelji pridejo po učence v avlo in jedilnico in jih nato odpeljejo v razrede.
 5. Eno uro pred pričetkom preverjanja bodo na oglasni tabli objavljeni razporedi učencev po skupinah v učilnicah.
 6. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi vas bodo seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja. Naslovnica, na kateri so opredeljeni pripomočki, je objavljena na e-Ricu.
 7. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 8. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v e-ovrednotene preizkuse. 9. razredi od 31. maja do 5. junija 2023, 6. razredi pa od 6. junija do 8. junija 2023. Do preizkusa boste dostopali s pomočjo šifre učenca in učenčeve EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 9. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: dodatne informacije

Informativni dan 2022 za savinjsko statistično regijo

Vse devetošolce obveščamo, da bo informativni dan v petek 11. 2. 2022 in v soboto 12. 2. 2022 na vseh srednjih šolah v savinjski statistični regiji potekal v obliki on-line dogodka.
S klikom na izbrano šolo se lahko povežete na informativni dan in s tem pridobite vse potrebne informacije za lažjo odločitev za nadaljnjo karierno pot.

Povezava na preglednico (pdf)

Vabilo k ogledu dokumentarnega filma – Ujete v medmrežju

Obveščamo vas, starše, da bo v torek, 25.05.2021, s pričetkom ob 20. uri na TV SLO 1 predvajan češki dokumentarni film, z naslovom Ujete v medmrežju. Film je precej pretresljiv. Govori o razsežnostih nevarnosti, ki obstaja na spletu, zlasti če ga naši otroci in mladostniki nenadzorovano uporabljajo. Po filmu je predvidena tudi pogovorna oddaja s strokovnjaki, ki delujejo na področju preventive o nevarnostih na spletu ter predstavniki državnih organov in institucij. Vabljeni k ogledu.

Šolska svetovalna služba

Obvestilo o spremembi dodeljevanja denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v občini Laško

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je občinski svet občine Laško sprejel spremenjen pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v občini Laško (za subvencijo šolske prehrane in šole v naravi). Pravilnik se nanaša na vse tiste, ki zaradi izredne družinske situacije (kriteriji so navedeni v pravilniku https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202128) potrebujejo pomoč in velja od 1.3.2021.

Ta pravilnik ne vpliva na posameznike, ki imajo šolsko prehrano krito z odločbo Centra za socialno delo.
V kolikor menite, da je vaš otrok upravičen do subvencioniranega obroka v šoli ali šole v naravi, vas obveščamo, da čim prej oddate izpolnjeno vlogo šolski svetovalni delavki (na matični šoli Metki Čulk, na PŠ Debro Kaji Kink).

Občinska uprava bo na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku izdala odločbo.
Vlogo za subvencije je mogoče prevzeti na šoli pri svetovalni službi ali na šolski spletni strani pod rubriko »za starše«.

V kolikor imate kakšno vprašanje pokličite šolsko svetovalno delavko
Metko Čulk
na številko 03 734 35 65.

Dostopnost