Skoči na glavno vsebino

SPREMEMBA ZAKONODAJE NA PODROČJU SUBVENCIONIRANJA ŠOLSKE PREHRANE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št.57/2015. Spremenjeni zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano subvencionirano kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji. Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer v naslednji višini:

  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016!

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost