Skoči na glavno vsebino

Obvestilo za starše – prehrana

Spoštovani starši.

Ob vračanju učencev v šolo veljajo prijave na prehrano, kot so bile pred zaprtjem zaradi Covid-19.
Vsi, ki želite spremeniti prijavo, to uredite na:
prehrana@oslasko.si ali
03 734 38 00 (tajništvo Debro)
03 734 35 50 (tajništvo Laško)
03 734 35 69 (organizatorka prehrane).

Zaradi prenove kuhinje v matični šoli Laško in hkrati prilagajanju ukrepom Covid-19, bo nekoliko spremenjen režim prehranjevanja.
Kuhinja v šoli Laško je namreč v popolni prenovi, zato bomo vso hrano pripravljali v kuhinji podružnice Debro in jo nato vozili v Laško.
Temu bo prilagojen tudi jedilnik. Pripravljali bomo jedi, ki so primernejše za transport in delitev v takih razmerah. Posledično jedilnik ne bo tako raznolik, predvsem pri malici bomo imeli več predpakiranih izdelkov (pekovsko pecivo, 2dl napitki…).
Malica bo do konca ukrepov zaradi Covid-19 potekala v učilnicah. Kosilo bo v jedilnicah v vseh enotah, razen v šoli Laško, kjer bo do dokončanja jedilnice v avli šole.

Pred nami so, kot vidite, zopet novi izzivi. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh, Vas, starši in učenci, pa prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Organizatorka šolske prehrane
Mira Siljan

Tradicionalni slovenski zajtrk – dan slovenske hrane

TRADICIONALI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE

15. november 2019

Danes obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE. S tem želimo podpreti slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, ter spodbuditi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane, saj je le ta bolj kakovostna, s krajšimi transporti, manjšim onesnaženjem okolja, predvsem  pa PRIDELANA DOMA!

Dan bomo začeli s TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM:

  • MED smo kupili pri čebelarstvu ŠOLAR,
  • MASLO in MLEKO je iz Celjskih mlekarn,
  • DOMAČI KRUH je spekla PEKARNA VUDRAG,
  • JABOLKA pa so od Gospoda AŠKERCA iz Rimskih Toplic.

Da ne bo nastopila prehuda lakota do kosila, je za malico slovenski JOGURT.

Dopoldan pa bomo zaključili s kosilom in slovenskimi jedmi:
JOTA, OREHOVA POTICA in JABOLČNI SOK

Šolska shema

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA JE PRERASLA V ŠOLSKO SHEMO

Naša šola je bila že od leta 2009 vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Vsa ta leta smo s podporo sredstev Evropske unije razdeljevali 1-2 krat tedensko predvsem sadje.

S šolskim letom 2017/18 se je ta shema razširila še na področje mleka in mlečnih izdelkov. Tako bomo od januarja dalje poleg sadja 1-2 krat mesečno razdeljevali še mleko in mlečne izdelke brez dodanih sladkorjev in sadja.

Učenci razredne stopnje bodo, tako kot sadje, mleko in mlečne izdelke dobivali v svoje učilnice, učenci predmetne stopnje pa bo do imeli te izdelke ponujene v avli šole in v jedilnici.

Šolska prehrana

V šolskem letu 2017/18 pri plačilu prehrane uvajamo nekaj sprememb. Položnice bomo pošiljali po pošti, hkrati pa bomo poleg plačevanja s trajniki omogočali plačevanje preko e-banke in pa združevanje računov (ena položnica) za več otrok iste družine, ki obiskujejo našo šolo.
Učenci so v šoli dobili prijavnice za prehrano za šolsko leto 2017/2018 in obvestila o šolski prehrani.
Dodatne obrazce in izjave dobite v tajništvu šole ali na tej povezavi. Staršem, ki že imajo urejeno plačevanja s trajnikom in želijo na tak način plačevati tudi v prihodnje, nove izjave ni potrebno izpolnjevati.

Prosimo, da izpolnjene in podpisane prijavnice učenci vrnejo svojemu razredniku najkasneje do petka, 16. 6. 2017.

 Mira Siljan
Dostopnost