Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

V šolskem letu 2017/18 pri plačilu prehrane uvajamo nekaj sprememb. Položnice bomo pošiljali po pošti, hkrati pa bomo poleg plačevanja s trajniki omogočali plačevanje preko e-banke in pa združevanje računov (ena položnica) za več otrok iste družine, ki obiskujejo našo šolo.
Učenci so v šoli dobili prijavnice za prehrano za šolsko leto 2017/2018 in obvestila o šolski prehrani.
Dodatne obrazce in izjave dobite v tajništvu šole ali na tej povezavi. Staršem, ki že imajo urejeno plačevanja s trajnikom in želijo na tak način plačevati tudi v prihodnje, nove izjave ni potrebno izpolnjevati.

Prosimo, da izpolnjene in podpisane prijavnice učenci vrnejo svojemu razredniku najkasneje do petka, 16. 6. 2017.

 Mira Siljan

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 18. novembra, smo tudi na naši šoli obeležili Dan slovenske hrane. Učenci in učitelji smo na matični šoli in na vseh podružnicah dan začeli s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, nadaljevali pa z živili, pridelanimi v Sloveniji in tradicionalnimi slovenskimi jedmi.

MMC TV Laško je dogodek posnela, za kar se fantom iskreno zahvaljujemo,  in filmček objavila na svoji strani. Lahko si ga ogledate na tej povezavi.

 Avtorica prispevka: Mira Siljan

Identifikacijska kartica

IDENTIFIKACIJSKE KARTICE ali OBESKI za učence od 4. razreda dalje, ki prejemajo kosila na MŠ Laško in PŠ Debro

Učenci ob prijavi na kosilo prejmejo kartico ali obesek, ki ima vgrajen čip. Dolžnost učenca je, da se s kartico/obeskom pri kosilu identificira in s tem potrdi prejem kosila. Uspešnost svoje identifikacije preveri na ekranu ob delilnem pultu. Če učenec kartico/obesek pozabi ali izgubi, o tem obvesti dežurnega učitelja v jedilnici ali kuharico, da ga le-ta ročno vnese v sistem. Subvencionirana kosila, ki bodo prevzeta brez identifikacije ali pa celo ne bodo prevzeta, bodo zaračunana.
V primeru poškodbe ali izgube kartice/obeska učenec dobi novega v tajništvu šole. Cena novega obeska je 3,00 EUR, znesek pa je zaračunan na prvi naslednji položnici za prehrano.

Mira Siljan, organizator prehrane

Pomembno obvestilo staršem!

SPREMEMBA ZAKONODAJE NA PODROČJU SUBVENCIONIRANJA ŠOLSKE PREHRANE

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št.57/2015. Spremenjeni zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano subvencionirano kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji. Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer v naslednji višini:

  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016!

Tradicionalni slovenski zajtrk

Dan slovenske hrane

Tradicionalni slovenski zajtrk
20. november 2015

IMG_6659DSC_1064IMG_6709DSC_1062

Danes obeležujemo dan slovenske hrane. S tem želimo podpreti slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, ter spodbuditi zavedanje o pomenu lokalne pridelave, saj je takšna hrana kakovostnejša zaradi krajšega prevoza do uporabnikov. Poleg tega je manjša tudi onesnaženost okolja in kar je najpomembnejše – ta hrana je pridelana doma.

Najprej bo na vrsti  tradicionalni slovenski zajtrk:

  • MED smo kupili pri lokalnem čebelarju gospodu Krivcu,
  • MASLO je iz Mlekarne Celeia,
  • DOMAČI KRUH je spekla gospa Deželak iz Debra,
  • DOMAČE KRAVJE MLEKO je s kmetije Ključevšek iz Radeč,
  • JABOLKA smo kupili pri  gospodu Aškercu iz Rimskih Toplic.

Po zajtrku bo tudi malica, pri kateri bomo ponudili slovenski JOGURT.

Za konec dopoldneva bo sledilo kosilo iz slovenskih jedi: JOTA, JABOLČNI ZAVITEK IN SOK.

avtorica prispevka: Mira Siljan

Dostopnost