Skoči na glavno vsebino

Obvestilo za starše – prehrana

Spoštovani starši.

Ob vračanju učencev v šolo veljajo prijave na prehrano, kot so bile pred zaprtjem zaradi Covid-19.
Vsi, ki želite spremeniti prijavo, to uredite na:
prehrana@oslasko.si ali
03 734 38 00 (tajništvo Debro)
03 734 35 50 (tajništvo Laško)
03 734 35 69 (organizatorka prehrane).

Zaradi prenove kuhinje v matični šoli Laško in hkrati prilagajanju ukrepom Covid-19, bo nekoliko spremenjen režim prehranjevanja.
Kuhinja v šoli Laško je namreč v popolni prenovi, zato bomo vso hrano pripravljali v kuhinji podružnice Debro in jo nato vozili v Laško.
Temu bo prilagojen tudi jedilnik. Pripravljali bomo jedi, ki so primernejše za transport in delitev v takih razmerah. Posledično jedilnik ne bo tako raznolik, predvsem pri malici bomo imeli več predpakiranih izdelkov (pekovsko pecivo, 2dl napitki…).
Malica bo do konca ukrepov zaradi Covid-19 potekala v učilnicah. Kosilo bo v jedilnicah v vseh enotah, razen v šoli Laško, kjer bo do dokončanja jedilnice v avli šole.

Pred nami so, kot vidite, zopet novi izzivi. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh, Vas, starši in učenci, pa prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Organizatorka šolske prehrane
Mira Siljan

Šolska prehrana

V šolskem letu 2017/18 pri plačilu prehrane uvajamo nekaj sprememb. Položnice bomo pošiljali po pošti, hkrati pa bomo poleg plačevanja s trajniki omogočali plačevanje preko e-banke in pa združevanje računov (ena položnica) za več otrok iste družine, ki obiskujejo našo šolo.
Učenci so v šoli dobili prijavnice za prehrano za šolsko leto 2017/2018 in obvestila o šolski prehrani.
Dodatne obrazce in izjave dobite v tajništvu šole ali na tej povezavi. Staršem, ki že imajo urejeno plačevanja s trajnikom in želijo na tak način plačevati tudi v prihodnje, nove izjave ni potrebno izpolnjevati.

Prosimo, da izpolnjene in podpisane prijavnice učenci vrnejo svojemu razredniku najkasneje do petka, 16. 6. 2017.

 Mira Siljan

Identifikacijska kartica

IDENTIFIKACIJSKE KARTICE ali OBESKI za učence od 4. razreda dalje, ki prejemajo kosila na MŠ Laško in PŠ Debro

Učenci ob prijavi na kosilo prejmejo kartico ali obesek, ki ima vgrajen čip. Dolžnost učenca je, da se s kartico/obeskom pri kosilu identificira in s tem potrdi prejem kosila. Uspešnost svoje identifikacije preveri na ekranu ob delilnem pultu. Če učenec kartico/obesek pozabi ali izgubi, o tem obvesti dežurnega učitelja v jedilnici ali kuharico, da ga le-ta ročno vnese v sistem. Subvencionirana kosila, ki bodo prevzeta brez identifikacije ali pa celo ne bodo prevzeta, bodo zaračunana.
V primeru poškodbe ali izgube kartice/obeska učenec dobi novega v tajništvu šole. Cena novega obeska je 3,00 EUR, znesek pa je zaračunan na prvi naslednji položnici za prehrano.

Mira Siljan, organizator prehrane

Dostopnost