Skoči na glavno vsebino

Zbiranje starega papirja 2016/2017

Prikaz zbranega papirja je za MŠ Laško, NIS, PŠ Rečica, PŠ Šentrupert, PŠ Vrh v šolskem

letu 2016/2017.

Papir zbran v mesecih junij,julij in avgust prenesemo v naslednje šolsko leto.

JUN., JUL.

AVG.

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ SKUPAJ
1.A /  78,5  42,5  124  48  11  171  172,5  7  116,5 771
1. B /  55  164,5  241,5  162,5  84  157  25,5  1  194,5  1085,5
2. A 322  505  432,5  315,5  156,5  211  563,5  269  218  326,5  3319,5
2. B 122  72  23  151  205  143,5  7,5  40  142  60  966
3. A 83  366  303,5  315  246  191  276,5  148  76,5  158,5  2164
3. B 282  89,5  568  92,5  166  3  292,5  302  50,0  225,5  2071
4. A 198  89  202  461  15  25  165  80  168  191  1594
4. B 203  120  225  293,5  140  178  60  213  154  345  1931,5
5. A /  284  283  465,5  202  58  87  276  92  192  1939,5
6. A /  201  58,5  173  340,5  24,5  160  90  210  131,5  1389
6. B 100  96  211  35  39  29  50  54,5  /  232  846,5
7. A 75  19  100  /  /  /  64  250  35  /  543
7. B 680  1735,5  235  /  280  /  82  231,5  100  289  3633
8. A 30  125  99  25  50  /  134  140  206,5  40  849,5
8. B 70  125  281  221  65  /  105  35  290  152  1344
9. A 100  226,5  98  365  /  170  265,5  249,5  130  99  1703,5
9. B 398  437  35  486  373  20  254  25  237  750  3015
9. C 241  70  325  70  195  64  541  67  157  495  2225
NIS 70  45  395  40  75  /  35  /  /  /  660

REČICA

211  /  230  238  133  /  210  /  124  95

ŠENTRUPERT

100  /  /  280  280  /  140  /  210  /

VRH

170  240  /  /  10  /  /  /  200  /

Cena papirja je 70,00 EUR na tono oz. 0.07 na kg. Podatki v razpredelnice so v kilogramih.

Zbiranje starega papirja – Surovina Laško

Obvestilo!

Šolsko  leto 2016/2017 je tu in nadaljujemo z zbiranjem starega papirja. 

Na Surovino Laško lahko ponovno vozite papir v mesecu septembru, na matični šoli pa začnemo oktobra.

Zbirali ga bomo vsak zadnji petek v mesecu od 7.00 do 7.30 ure na šolskem dvorišču. Na Surovino pa ga lahko odvažate vsak delavnik med 6.00 in 14. 00 uro.

Poskrbimo za čisto in lepo naravo.

Petra Velikonja

Zbrali smo 2014/15

Zbrani star papir v šolskem letu 2014/2015 (v kg).

Cena za tono starega papirja je 70,00 EUR. (0,07 € za 1 kg)

MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNICE

 Matična šola sept.+ okt. nov. dec jan feb mar apr maj skupaj    izplačano jun (količina se prenese v naslednje šolsko leto)
1. a  / + 112  40  127  54  25  65  /  24,5 447,5 31,32
1. b  / + 29  68  178  40  195  60  132  259 961 67,27
2. a  83,5 + 73,5  187  60  181  148  134  341  88,5 1296,5 90,75
2. b
 170 + 123  90  /  444  20  35  204  2 1088 76,16
3. a  110,5 + 299  193  155  /  59  59  70  49 994,5 69,62
4. a  65 + 11,5  70  15  25  123  45  192  132 678,5 47,49
4. b  246 + 25  85  /  /  /  130  397  109 992 69,44
5. a  / + 76  79  335  /  /  /  119  75 684 47,88
5. b  42 + 160  100  45  110  75  85  110  264,5 991,5 69,40
6. a  265 + 168  286  40  101  65  /  93  32 1050 73,5
6. b  517 + 319  11  225  78  290  22  130  129 1721 120,67
7. a  40 + /  /  285  150 130  /  24  / 629 44,03
7. b  320 + 237  130  100  80 45  102  200  651 1865 130,55
7. c  422 + 315  40  50  50  67  94  80  221,5 1339,5 93,76
8. a  635 + 299,5  215  298  310  175  182  382  353 2849,5 199,46
8. b  845 + 498  622  385  76  230  250  60  388 3354 234,78
9. a  827 + 133  359  150  117  89  610  385  656 3326 232,82
9. b  155 + 135,5  /  /  380  127  /  84  250 1131,5 79,20
NIS  65  /  /  /  /  50  40 155 10,85
PŠ REČICA 405 + 83  /  180  65  28  128  /  409 1298 90,86
PŠ ŠENTRUPERT 390  /  270  /  172  125  /  670 1627 113,89
PŠ VRH 200  /  75  /  /  /  53  145 473 33,11

 

 

PŠ Debro

Na PŠ Debro zbiramo star papir VSAK PRVI PETEK V MESECU za šolo pri kontejnerju od 6. 45 do 7. 30 ure.

Razred X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Σ kg /razred
1.a / 70 3 133 75 / 103 214 32 630
1.b  146  /  29  125  1  3  174  2  2  482
 2.a  432  111  208  189  294  35  270  269  127  1 935

 

3.a

 

300

 

200

 

86

 

261

143  235  350  388  105  2 068

 

4.a

 

54

 

53

 

55

 

143

 

6

 

39

 

37

 

110

 

36

 

533

 

5.a

 

207

 

154

 

69

 

160

 

218

 

/

 

224

 

146

 

34

 

1 212

 

5.b

 

1

 

25

 

2

 

130

 

2

 

86

 

1

 

112

 

90

 

449

 

6.a

 

244

 

15

 

310

 

/

 

15

 

113

 

163

 

80

 

101

 

1 041

 

7.a

 

/

 

112

 

/

 

62

 

/

 

228

 

72

 

295

 

/

 

769

 

7.b

 

137

 

33

 

210

 

73

 

/

 

135

 

66

 

70

 

11

 

735

 

8.a

 

132

 

481

 

130

 

/

 

167

 

367

 

205

 

282

 

140

 

1 904

 

9.a

 

140

 

105

 

556

 

/

 

134

 

146

 

73

 

78

 

/

 

1 232

 

9.b

 

19

 

555

 

280

 

/

 

75

 

884

 

14

 

780

 

/

 

2 607

 

Σ

 

1 973

 

2 205

 

1 969

 

1 430

 

1 170

 

2 341

 

1 859

 

2 897

 

678

 

16 522

Vsi lahko večje količine  peljete na Surovino Laško:

  •  vsak dan od 6.00 do 14.00,

Dostopnost