Skoči na glavno vsebino

Zbiranje starega papirja 2016/2017

Prikaz zbranega papirja je za MŠ Laško, NIS, PŠ Rečica, PŠ Šentrupert, PŠ Vrh v šolskem

letu 2016/2017.

Papir zbran v mesecih junij,julij in avgust prenesemo v naslednje šolsko leto.

JUN., JUL.

AVG.

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ SKUPAJ
1.A /  78,5  42,5  124  48  11  171  172,5  7  116,5 771
1. B /  55  164,5  241,5  162,5  84  157  25,5  1  194,5  1085,5
2. A 322  505  432,5  315,5  156,5  211  563,5  269  218  326,5  3319,5
2. B 122  72  23  151  205  143,5  7,5  40  142  60  966
3. A 83  366  303,5  315  246  191  276,5  148  76,5  158,5  2164
3. B 282  89,5  568  92,5  166  3  292,5  302  50,0  225,5  2071
4. A 198  89  202  461  15  25  165  80  168  191  1594
4. B 203  120  225  293,5  140  178  60  213  154  345  1931,5
5. A /  284  283  465,5  202  58  87  276  92  192  1939,5
6. A /  201  58,5  173  340,5  24,5  160  90  210  131,5  1389
6. B 100  96  211  35  39  29  50  54,5  /  232  846,5
7. A 75  19  100  /  /  /  64  250  35  /  543
7. B 680  1735,5  235  /  280  /  82  231,5  100  289  3633
8. A 30  125  99  25  50  /  134  140  206,5  40  849,5
8. B 70  125  281  221  65  /  105  35  290  152  1344
9. A 100  226,5  98  365  /  170  265,5  249,5  130  99  1703,5
9. B 398  437  35  486  373  20  254  25  237  750  3015
9. C 241  70  325  70  195  64  541  67  157  495  2225
NIS 70  45  395  40  75  /  35  /  /  /  660

REČICA

211  /  230  238  133  /  210  /  124  95

ŠENTRUPERT

100  /  /  280  280  /  140  /  210  /

VRH

170  240  /  /  10  /  /  /  200  /

Cena papirja je 70,00 EUR na tono oz. 0.07 na kg. Podatki v razpredelnice so v kilogramih.

Zbrali smo 2014/15

Zbrani star papir v šolskem letu 2014/2015 (v kg).

Cena za tono starega papirja je 70,00 EUR. (0,07 € za 1 kg)

MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNICE

 Matična šola sept.+ okt. nov. dec jan feb mar apr maj skupaj    izplačano jun (količina se prenese v naslednje šolsko leto)
1. a  / + 112  40  127  54  25  65  /  24,5 447,5 31,32
1. b  / + 29  68  178  40  195  60  132  259 961 67,27
2. a  83,5 + 73,5  187  60  181  148  134  341  88,5 1296,5 90,75
2. b
 170 + 123  90  /  444  20  35  204  2 1088 76,16
3. a  110,5 + 299  193  155  /  59  59  70  49 994,5 69,62
4. a  65 + 11,5  70  15  25  123  45  192  132 678,5 47,49
4. b  246 + 25  85  /  /  /  130  397  109 992 69,44
5. a  / + 76  79  335  /  /  /  119  75 684 47,88
5. b  42 + 160  100  45  110  75  85  110  264,5 991,5 69,40
6. a  265 + 168  286  40  101  65  /  93  32 1050 73,5
6. b  517 + 319  11  225  78  290  22  130  129 1721 120,67
7. a  40 + /  /  285  150 130  /  24  / 629 44,03
7. b  320 + 237  130  100  80 45  102  200  651 1865 130,55
7. c  422 + 315  40  50  50  67  94  80  221,5 1339,5 93,76
8. a  635 + 299,5  215  298  310  175  182  382  353 2849,5 199,46
8. b  845 + 498  622  385  76  230  250  60  388 3354 234,78
9. a  827 + 133  359  150  117  89  610  385  656 3326 232,82
9. b  155 + 135,5  /  /  380  127  /  84  250 1131,5 79,20
NIS  65  /  /  /  /  50  40 155 10,85
PŠ REČICA 405 + 83  /  180  65  28  128  /  409 1298 90,86
PŠ ŠENTRUPERT 390  /  270  /  172  125  /  670 1627 113,89
PŠ VRH 200  /  75  /  /  /  53  145 473 33,11

 

 

PŠ Debro

Na PŠ Debro zbiramo star papir VSAK PRVI PETEK V MESECU za šolo pri kontejnerju od 6. 45 do 7. 30 ure.

Razred X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Σ kg /razred
1.a / 70 3 133 75 / 103 214 32 630
1.b  146  /  29  125  1  3  174  2  2  482
 2.a  432  111  208  189  294  35  270  269  127  1 935

 

3.a

 

300

 

200

 

86

 

261

143  235  350  388  105  2 068

 

4.a

 

54

 

53

 

55

 

143

 

6

 

39

 

37

 

110

 

36

 

533

 

5.a

 

207

 

154

 

69

 

160

 

218

 

/

 

224

 

146

 

34

 

1 212

 

5.b

 

1

 

25

 

2

 

130

 

2

 

86

 

1

 

112

 

90

 

449

 

6.a

 

244

 

15

 

310

 

/

 

15

 

113

 

163

 

80

 

101

 

1 041

 

7.a

 

/

 

112

 

/

 

62

 

/

 

228

 

72

 

295

 

/

 

769

 

7.b

 

137

 

33

 

210

 

73

 

/

 

135

 

66

 

70

 

11

 

735

 

8.a

 

132

 

481

 

130

 

/

 

167

 

367

 

205

 

282

 

140

 

1 904

 

9.a

 

140

 

105

 

556

 

/

 

134

 

146

 

73

 

78

 

/

 

1 232

 

9.b

 

19

 

555

 

280

 

/

 

75

 

884

 

14

 

780

 

/

 

2 607

 

Σ

 

1 973

 

2 205

 

1 969

 

1 430

 

1 170

 

2 341

 

1 859

 

2 897

 

678

 

16 522

Vsi lahko večje količine  peljete na Surovino Laško:

  •  vsak dan od 6.00 do 14.00,

Dostopnost