Skoči na glavno vsebino

Sapramiška

V petek, 17. aprila 2015, je v debrskem vrtcu potekalo sedmo, predzadnje srečanje otrok in vzgojiteljic s šolsko knjižničarko iz PŠ Debro. Na vrsti je bila pravljica Svetlane Makarovič Sapramiška. Načrtovali smo poseben izziv – branje in poslušanje pravljice na terasi vrtca, a nam jo je zagodel močan veter, zato smo se družili v avli vrtca.
Otroci so bili najprej zelo uspešni pri reševanju uganke o miški, nato pa so zbrano poslušali pravljico. Kot vedno je po poslušanju sledila naloga: ob dveh ilustracijah iz slikanice so pripovedovali o Sapramiški, zajcu, veverici, regici, zobozdravniku Detlu, mački in mišjem strahcu. Sapramiška je tudi za otroke debrskega vrtca pod čarobnim leskovim grmom nabrala slastne lešnike, s katerimi so se posladkali ob koncu našega druženja.
Nestrpno pričakujemo mesec maj in naše zadnje srečanje v tem šolskem letu, ko bomo še in še klepetali, saj bo med nami klepetava želva.

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

Direndaj v debrski knjižnici

Projekt »Pravljice za vedno« poteka po načrtu. Otroci in vzgojiteljice iz debrskega vrtca so prišli v šolsko knjižnico, da bi poslušali pravljico Kajetana Koviča o zmaju, ki je lizal lizike, govoril »prosim vas«, veliko jedel in postal glavni znamkolepilec zmajskega mesta. Zelo hitro se je pričel dolgočasiti, zato si je življenje rad podirendajil – od tod tudi njegovo ime Direndaj. Pravljica Zmaj Direndaj je bila večini otrok zanimiva in so ji radi prisluhnili. Naloga, ki je sledila po poslušanju, zato ni bila pretežka: ilustracije iz slikanice so najprej razvrstili v pravilni vrstni red, nato pa so ob njih pripovedovali, kar so si zapomnili o zmaju Direndaju. Prijetno druženje se je prehitro izteklo. Obljubili smo si, da se spet srečamo aprila, ko bo pred nami poseben izziv. Več o njem pa prihodnjič …

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

Krojaček Hlaček v debrski knjižnici

Petek, 13. februar 2015, je bil dan za novo srečanje v šolski knjižnici v Debru. Otroci in vzgojiteljice iz debrskega vrtca so prisluhnili desetim kratkim pravljicam o krojačku Hlačku pisatelja Leopolda Suhodolčana. Ena od skupin je s seboj pripeljala novega člana, papagaja Oskarja. Oskar je lutka, ki otroke spremlja pri vseh njihovih dejavnostih. Po poslušanju so otroci iskali ustrezne ilustracije za posamezne pravljice, nato pa pripovedovali, komu in na kakšne načine je pomagal krojaček Hlaček. Ob koncu prijetnega druženja smo si obljubili, da se spet srečamo v mesecu marcu, ko bo na vrsti ena izmed pravljic Kajetana Koviča.

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

Urica z Muco Copatarico

Otroci iz debrskega vrtca so 15. januarja 2015 ponovno obiskali knjižnico v PŠ Debro. Potem ko so pravilno rešili zastavljeno uganko o mački, so prisluhnili eni najbolj znanih pravljic Ele Peroci Muca Copatarica, pravljici o prav posebni muci, ki nerednim otrokom ponoči vzame copatke, jih očisti, zašije ali pa jim celo izdela nove copatke … Po poslušanju so otroci ob ilustracijah pripovedovali pravljico o Janezku, Tinetu, Špelci, Tonki, Jurčku, Bobeku iz Male vasi in muci copatarici. Pred zaključkom obiska so si z zanimanjem ogledali slikanice, poučne knjige, revije o mačkah in njihovih sorodnikih.
Urica prijetnega druženja je prehitro minila. Obljubili smo si, da se ponovno srečamo v mesecu februarju, ko se bomo igrali s krojačkom Hlačkom.

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

Zvezdica Zaspanka v debrskem vrtcu

V čarobnem decembru smo šolska knjižničarka PŠ Debro in vzgojiteljice debrske enote Vrtca Laško nadaljevale z izvedbo projekta »Pravljice za vedno«. V petek, 12. decembra, sem obiskala otroke v vrtcu. S svojo prisotnostjo so nas razveselili ravnateljica Vrtca Laško, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško in vodja PŠ Debro.
V praznično okrašeni avli sem prebrala pravljico Franeta Milčinskega – Ježka Zvezdica Zaspanka, ki so ji prisluhnili vsi otroci, od najmlajših do predšolskih. S pravljičnega lutkovnega odra so nas pozdravljale lutke: zvezdica Zaspanka, boter Mesec, razbojnik Ceferin in komet Repatec, ki so jih izdelale vzgojiteljice. Ob koncu prijetnega druženja smo si zaželeli lepe božično-novoletne praznike in vse dobro v letu 2015.
V januarju bodo otroci z vzgojiteljicami ponovno obiskali šolsko knjižnico, da bi prisluhnili znani pravljici Ele Peroci … Njen naslov pa naj ostane skrivnost do prihodnjič.

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

Kdo je napravil Vidku srajčico

Mesec dni je naokrog in otroci z vzgojiteljicami iz debrske enote Vrtca Laško so ponovno obiskali šolsko knjižnico v PŠ Debro. Med potjo v šolsko knjižnico so za nekaj minut zmotili učiteljico Marjeto Ocvirk in učence 8. a pri uri matematike. V knjižnici so najprej prisluhnili pravljici Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico, nato pa so pripovedovali, katere živali in rastlina so Vidku naredile lepo novo srajčico. Druženje je bilo prijetno, zato nestrpno pričakujemo srečanje v prazničnem decembru.

Avtorica prispevka: Lidija Toplišek

 

Dostopnost